W świecie figur przestrzennych

Uczeń, który rozpoczyna edukację w czwartej klasie szkoły podstawowej staje przed wielkim wyzwaniem: można powiedzieć, że nagle trafia do zupełnie innej rzeczywistości szkolnej, o której dotąd niewiele wiedział. Aby przejście z III do IV klasy było bardziej płynne i komfortowe dla dzieci, kluczowa jest współpraca nauczycieli obu poziomów nauczania i stopniowe przygotowywanie uczniów do zmian, z którymi będą mieć do czynienia w szkole.

Dlatego też w klasie III w ramach programu adaptacyjnego odbyła się lekcja otwarta z matematyki pt.  W świecie figur przestrzennych. Podczas zajęć uczniowie wykonując kolejne zadania przyjrzeli się różnym figurom geometrycznym, w tym głównie wielościanom. Poznali różnice pomiędzy figurami płaskimi, a figurami przestrzennymi. Sprawdzili, czym charakteryzują się ostrosłupy i graniastosłupy oraz w jaki sposób powstają ich nazwy. Dokładnie zbadali wielościany i sformułowali definicje ściany, krawędzi i wierzchołka. Wykonali model kostki do gry, sprawdzali czym jest siatka geometryczna i co otrzymamy po jej dokładnym sklejeniu.

Zajęcia miały w interesujący i niemal namacalny sposób ułatwić poznawanie brył i odkrywanie ich własności. Uczeń dzięki tym zajęciom mógł zobaczyć bryłę w różnych położeniach oraz dostrzec, jak tworzy się ich siatki. Warsztaty miały przybliżyć geometrię przestrzenną, a dzięki konkretnym czynnościom manualnym uczniowie mogli łatwiej dostrzec i zrozumieć prawidłowości matematyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.