Korzystanie z obiadów

     Każdy uczeń podczas pobytu w szkole i świetlicy ma możliwość zjedzenia obiadu. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł. Rodzice uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o dofinansowanie z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Obiad jest wydawany na przerwie o godz. 11.30. nieobecność na obiedzie spowodowaną np. chorobą, należy zgłaszać na bieżąco (do godz. 8.30) w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 823 75 54. Zgłoszenia dokonane w późniejszych godzinach będą uwzględniane od następnego dnia, w ramach odpisu. 


Zasady zachowania się na stołówce szkolnej

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne opakowania należy odnieść na wyznaczone miejsce.
3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.
7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:
• poruszać się spokojnie,
• zachowywać się cicho (nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować),
• zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce
na stoliku, wsunąć krzesło pod stolik).

O świetlicy

 Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin, który mówi o celach i zadaniach świetlicy, organizacji pracy świetlicy i pracownikach, zasadach prowadzenia dokumentacji, prawach i obowiązkach pracowników. 

Realizacja założeń dokumentowana jest w dziennikach zajęć świetlicowych, gdzie ujęte są także opracowane przez wychowawców tygodniowe tematy. Dane rodziców (opiekunów) zawarte są w kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy. 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i odpoczynku. Sala świetlicowa wyposażona jest w zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć. Najczęściej stosowane formy pracy, lubiane przez dzieci to: malowanie farbami, wydzieranki, wycinanki, lepienie z plasteliny i z masy solnej, rysowanie kredkami. Prace dzieci prezentowane są w świetlicowej galerii, każdy może je oglądać i podziwiać. 

Biała szkoła” – Tylicz k. Krynicy Górskiej

biala-szkola02014

W dniach od 3 do 7 marca 2013 r. część uczniów naszej szkoły pod opieką p. Marii Markiel – nauczyciela wychowania fizycznego oraz p. Karoliny Markiel – wychowawcy świetlicy przebywali na „Białej szkole” w Tyliczu k/Krynicy Górskiej.

biala-szkola02014

 

Oto krótka relacja z pobytu przygotowana przez jedną z uczennic:

     Poniedziałek
Do „Willi u Marty” przyjechaliśmy ok. godz. 12.15. Rozpakowaliśmy się i zeszliśmy do jadalni zjeść obiad. Po obiedzie odpoczęliśmy i pojechaliśmy przymierzyć i dopasować sprzęt narciarski, aby na następny dzień już zwarci i gotowi mogli wyruszyć na stok. 
Po powrocie udaliśmy się spacerkiem do centrum Tylicza pozwiedzać okoliczne zabytki.
W godzinach popołudniowych spędzaliśmy czas na świetlicy, a tam graliśmy w piłkarzyki, ping – ponga i bilarda. Kolacje zjedliśmy ok. godz. 18 i poszliśmy na dyskotekę, a po dyskotece spać.

 

Czytaj więcej …

Nasze banery

katoliktbg b1

Pod każdym z banerów znajduje się kod, który wystarczy wkleić do strony internetowej.

 

katoliktbg b1

 

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b1.gif”align=”center”></a>

 

katoliktbg b2

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b2.gif”align=”center”></a>

 

katoliktbg b3

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b3.png”align=”center”></a>

 

katoliktbg b4

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b4.png”align=”center”></a>

 

katoliktbg b5

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b5.png”align=”center”></a>

Hymn szkoły

Posłuchaj hymnu

{mp3}hymn{/mp3}

 

 

 

HYMN SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

Sł. Dorota Kozioł, Muz. Adam Bieniek

I.

Nie lękamy się trudności,
gór wysokich, ścieżek krętych,
bo Ty jesteś z nami co dzień,
Janie Pawle – Ojcze Święty.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka …
I choć łódka życia krucha,
chcemy dotrzeć nią do źródła,
by się w jego mądrość wsłuchać
i na głębię śmiało płynąć,
mocno w ręce ująć wiosła.
Z niebieskiego Twego okna,
Ojcze Święty, pobłogosław!

II.

Chcemy prawdę, jak Ty, kochać,
mieć w swych sercach nieba wiele
i z Jezusem iść pod rękę
jak z najlepszym przyjacielem.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka …

III.

Pokazałeś jak żyć pięknie.
Twoje słowa – nasz testament;
chcemy życiem go wypełniać
– dzisiaj, jutro, zawsze. Amen.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka … 

Pedagog szkolny

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” (J.P. II) 

Pedagog szkolny: 

Sylwia Chorzępa

REALIZUJE w szkole 

 • zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r

.

 • rozpoznaje indywidulne potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów

 

 • koordynuje udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 

 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli

DZIAŁA NA RZECZ UCZNIA I RODZINY

 • opiekuje się każdym uczniem i troszczy się o jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczno-moralny

 

 • zawsze wspiera ucznia i jego rodzinę

 

 • chętnie udziela pomocy uczniom i ich rodzicom w różnorakich problemach

 

 • pogłębia wiedzę rodziców z zakresu wychowania

 

 • służy pomocą nauczycielom i wychowawcom w pracy z dziećmi

PROWADZI

 • zajęcia dla zespołów klasowych szkoły podstawowej

 

 • konsultacje indywidualne oraz organizuje warsztaty dla rodziców

W PRACY KIERUJE SIĘ ZASADAMI

 • dyskretności

 

 • ufności

 

 • podmiotowego traktowania ucznia

Jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką, koncentracją uwagi, uważasz, że źle się zachowuje, podejrzewasz, że ma problem, trudno Ci się z nim porozumiećZAPRASZAM– wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Można także do mnie napisać:
sylchorzepa@interia.pl 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (J.P. II)

Grono pedagogiczne

 

Wykaz nauczycieli w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. mgr Joanna Szmuc Dyrektor
2. mgr Sylwia Chorzępa pedagog
3. mgr Katarzyna Sałek nauczanie wczesnoszkolne
4. mgr Aneta Trościńska nauczanie wczesnoszkolne
5. mgr Karolina Skuza nauczanie wczesnoszkolne
6. mgr Wioletta Sałek nauczanie wczesnoszkolne/WDŻ/muzyka/j. angielski
7. mgr ks. Paweł Dobrowolski religia
8. mgr Agata Tarnawska j. polski
9. mgr Marzanna Łuczak j. polski
10. mgr Joanna Podwyszyńska j. angielski
11. mgr Monika Adamowicz j. angielski
11. mgr Karolina Fratyn j. niemiecki/j. angielski
12. dr Radosław Maziarz j. hiszpański
13. mgr Renata Kaczorowska – Wartoń muzyka
14. mgr Aneta Majka plastyka / technika
15. mgr Urszula Łyko historia/WOS/biblioteka szkolna
16. mgr Anna Szymańska przyroda/biologia/geografia
17. mgr Mirosław Sałek matematyka / informatyka
18. mgr Aneta Miracka fizyka
19. mgr Elżbieta Głowacka chemia
20. mgr Maria Markiel – Chartlińska w-f / basen
21. mgr Piotr Trela w-f / basen
22. mgr Barbara Trzpis – Wiącek nauczyciel wspomagający/opiekun świetlicy
23. mgr Anna Stec- Kubik nauczyciel wspomagający
24. mgr Monika Bieniek nauczyciel wspomagający
25. mgr Joanna Baran surdopedagog

 

Szkoła w mediach

Dołączmy do uczniów Chrystusa (4.01.2018)

W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej (2017.04.10)

Uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (fotoreportaż) (12.04.2016)

IV Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Integracyjny „Strefa Aniołów” (04.10.2015 r.)IV Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Integracyjny „Strefa Aniołów” (04.10.2015 r.)

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny szkół i przedszkoli (08.01.2015 r.)

VII Piesza Pielgrzymka Szkół Katolickich w Tarnobrzegu do Sulisławic (14.09.2014 r.)

Butelkowy wąż (9 czerwca 2014 r.) 

W Tarnobrzegu przyznano nagrody za świąteczne dekoracje (7 stycznia 2014 r.) 

Konferencja prasowa (30 grudnia 2013 r.) 

{youtube}WFtjPMe8ih4{/youtube}

Ulicami Tarnobrzega przejdzie Orszak Trzech Króli” ( 02 stycznia 2014 r.) 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości – „W tym wszystkim wstaje Polska” ( 13 listopada 2013 r.) 

X Miejskie Konfrontacje z Baśnią i Legendą (7 marca 2013 r.) 

Bp Nitkiewicz: szkoła katolicka powinna formować uczniów w duchu Ewangelii i nauki Kościoła (27 lutego 2013 r.) 

„Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego” – sztandar dla tarnobrzeskiego katolika (26 lutego 2013 r.) 

 Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny w kategorii obiekty użyteczności publicznej (4 stycznia 2013 r.) 

 II Orszak Trzech Króli (3 stycznia 2013 r.) 

{youtube}S76TTNkOhsk{/youtube}

Konferencja prasowa (3 stycznia 2013 r.) 

Piękne bożonarodzeniowe szopki mozna podziwiać w tarnobrzeskim katoliku (3 stycznia 2013 r.) 

Tarnobrzescy uczniowie dowiedzieli się o magicznej mocy bułki z masłem i pomidora (8 listopada 2012 r.) 

Najmłodsi uczyli się jak bardzo ważne jest śniadanie (9 listopada 2011 r.) 

Katolickie szkoły w Tarnobrzegu (22 stycznia 2008 r.)

Wielki Post 2014

post2014

Rozpoczynamy czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym Kościół przygotowuje się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jest on obchodzony od IV wieku jako czas pokuty i odnowienia dla całego Kościoła, w połączeniu z praktykami postnymi i powstrzymania się od spożywania mięsa.

post2014

Kościół nawiązuje do 40 dni postu Pana Jezusa na pustyni, oraz do czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Liczba 40 powtarza się w Piśmie św. ponad 80 razy. Na polskiej ziemi także było wydarzenie, które trwało także 40 dni. Było to na przełomie listopada i grudnia w 1655 roku podczas tzw. potopu szwedzkiego. Wojska szwedzkie po dowództwem gen. Mulera 40 dni i 40 nocy walczyły o zdobycie Jasnej Góry w Częstochowie. Na szczęście Domu Matki Narodu Polskiego nie zdobyli! 
„Kościół co roku przez czterdzieści dni Wielkiego Postu jednoczy się z tajemnicą Jezusa na pustyni” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 540). Kościół stawia nam za przykład Chrystusa na pustyni, abyśmy wraz z Nim mogli przygotować się na obchody Jego Męki i Zmartwychwstania poprzez oczyszczenie naszych serc, bardziej poważne traktowanie naszego życia chrześcijańskiego oraz praktyki pokutne.

Kontakt

 PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. św. Jana Pawła II

39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 4 a

NIP: 867 216 89 74


Dyrektor:

mgr Joanna Szmuc

Telefon:(15)  822-13-29

e-mail:  katoliksp@tbg.net.pl

Adres e-mail szkoły:  katoliksp@tbg.net.pl


Sekretariat:  (15) 823-75-54  nr wewnętrzny  22

e-mail: sekretariat.katoliktbg@gmail.com


Pedagog szkolny:

mgr Sylwia Chorzępa

sylchorzepa@interia.pl


Webmaster:

mgr Mirosław Sałek

admin_katoliktbg@prokonto.pl


Modlitwa o pokój

Dnia 21 lutego uczniowie naszej szkoły zgromadzili się na szkolnym korytarzu aby wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły modlić się o pokój na Ukrainie oraz rozwiązywanie sporów bez przemocy.

Modlitwa o pokój
O, Dziecię Jezus, osusz łzy dzieci! Przytul do serca chorych i starców! Każ ludziom odłożyć broń i połączyć się uściskiem pokoju, który ogarnie cały świat!
Wezwij narody, Jezu miłosierny, by obaliły mury wzniesione przez nędzę i bezrobocie, przez niewiedzę i obojętność, przez dyskryminację i nietolerancję.
To Ty, Boże Dziecię z Betlejem, zbawiasz nas i wyzwalasz od grzechu. To Ty jesteś prawdziwym i jedynym Zbawicielem, którego ludzkość szuka po omacku.
Boże pokoju, Darze pokoju dla całej ludzkości, zamieszkaj w sercu każdego człowieka i każdej rodziny. Bądź Ty naszym pokojem i naszą radością. Amen.

Drzwi otwarte szkoły 2014

rekrutacja 2014 2015 baner

rekrutacja 2014 2015 baner

{youtube}d0bOBHvbpBo{/youtube}

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu ogłasza zapisy do klasy I w roku szkolnym 2014/2015

Zapraszamy Rodziców z dziećmi 22.02.2014 r. (sobota) w godzinach: 10.00 – 12.00 do zapoznania się ze szkołą.

W programie przedstawienie muzyczne pt. „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Orszak Trzech Króli 2014

otk-2014

Dnia 6 stycznia 2014 r. już po raz trzeci ulicami Tarnobrzega przeszedł Orszak Trzech Króli. Orszak poprzedziły msze święte o godzinie 9.30 w kościele Świętej Barbary, o godzinie 10 w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz o godzinie 10.30 w Kościele Chrystusa Króla.

otk-2014
Po mszach w poszczególnych parafiach uformowały się korowody, które spotkały się w południe na Placu Bartosza Głowackiego gdzie nastąpił wspólny pokłon Bożej Rodzinie, odmówienie modlitwy Anioł Pański i wspólne kolędowanie. Patronat honorowy objęli : J.E. Biskup Ordynariusz Ks. Krzysztof Nitkiewicz oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Norbert Mastalerz.
Dopełnieniem Orszaku będzie popołudniowy Koncert Kolęd w Kościele Świętej Barbary oraz Jasełka w Kościele Chrystusa Króla a 12 stycznia w kościele pw. MBNP – XVIII koncert “Serbinowska Kolęda”.
Organizatorem wydarzenia przypominającego o obchodach Święta Trzech Króli w Tarnobrzegu są Szkoły Katolickie, Miejskie Parafie, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie, Rycerze Kolumba i Stowarzyszenie Fortis.

 

 Orszak Trzech Króli – Konferencja Prasowa

{youtube}WFtjPMe8ih4{/youtube}

 OTK 2014 – zapowiedź

{youtube}du-Nz2dKWUc{/youtube}

 

Pokaz gadów 2013

Uczniowie klas I-VI z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu, 11 grudnia uczestniczyli w wyjątkowej, żywej lekcji przyrody. Prowadzący pokaz w przystępny i obrazowy sposób przybliżył nam informacje i ciekawostki z życia gadów oraz ich historię.
Dzieci mogły podziwiać różne okazy hodowanych gadów : węże zbożowe, dusiciela, żółwia lądowego, wodnego i wodno – lądowego, kameleona, agawy brodate i iguanę. Zwierzęta zostały dobrane do tej „żywej lekcji przyrody”, tak aby żaden z gatunków nie stanowił zagrożenia, te jadowite pozostały w domu hodowcy, który jak mówił cieszy się hodowlą 2000 sztuk różnych gadów. Podczas spotkania, można było dotykać gady, aby określić ich cechy charakterystyczne, poznać tajniki budowy, odkryć rolę niektórych elementów w budowie ciała zwierząt. Dzieciom podobał się żółw wodny, kameleon i oczywiście węże.

Polskie złoto w Tarnobrzegu

tbg-siarka1

Podsumowanie konkursu „Polskie złoto w Tarnobrzegu” odbyło się 4 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 4. Konkurs skierowany był do uczniów tarnobrzeskich podstawówek.

tbg-siarka1

Konkurs został podzielony na cztery kategorie. Miło nam poinformować, że uczniowie z naszej szkoły: Mikołaj Majka otrzymał I miejsce w konkursie multimedialnym zaś wyróżnienie w konkursie plastycznym – Julia Paterek. Dla wszystkich uczestników przygotowano dyplomy i upominki.

tbg-siarka2

Opiekunem Mikołaja był p. Mirosław Sałek a Julii – p. Aneta Majka.
Uroczystej akademii towarzyszyła prezentacja, podczas której zgromadzeni mogli zgłębić swoją wiedzę odnośnie odkrycia i procesu wydobywania siarki na terenie Tarnobrzega. Podczas uroczystości zagrała również orkiestra górnicza.

tbg-siarka3tbg-siarka4

 

I miejsce w konkursie plastycznym „Jezioro Tarnobrzeskie – takie je widzę w przyszłości

konkurs-jeziorotbg2013

konkurs-jeziorotbg2013

16 listopada 2013 r, w Tarnobrzeskim Domu Kultury, odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt. „Jezioro Tarnobrzeskie – takie je widzę w przyszłości” zorganizowanego w ramach projektu TARNOBRZEG – miasto z artystyczną duszą. Jury konkursowe oceniło 106 prac plastycznych i po wnikliwym zapoznaniu się ze wszystkimi pracami przyznało 10 równorzędnych nagród.
Miło nam poinformować, że w konkursie tym I miejsce otrzymał nasz uczeń Mikołaj Majka z klasy V.
Mikołajowi serdecznie gratulujemy.

Akademia z okazji Dnia Niepodległości „W tym wszystkim wstaje Polska”

akademia 2013

Uczniowie oraz nauczyciele z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej zorganizowali uroczystą akademię z okazji Święta Niepodległości.

Rocznica odzyskania niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, na stałe wpisała się w kalendarz szkolnych uroczystości.
Akademia została przedstawiona w trakcie trwania dni społecznych na salce parafialnej w kościele p.w. MBNP w Tarnobrzegu 13 listopada 2013 r. Tegoroczne hasło przyświecające temu wydarzeniu brzmiało : „W tym wszystkim wstaje Polska”.

akademia 2013
Zebraną na sali publiczność przywitali p. Joanna Szmuc – dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz proboszcz parafii ks. Michał Józefczyk.
Już na początku w nastrój święta narodowego wprowadziła nas niesamowita scenografia specjalnie przygotowana na tę okazję. Występy taneczne, wiersze i patriotyczne pieśni żołnierskie w wykonaniu uczniów budziły wielkie emocje.

Gallery icon

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości 2013

11 listopada 2013

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863), zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski – Józef Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.
Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.
W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

11 listopada 2013

Pasowanie Pierwszoklasistów 2013

Gallery icon

Dzień 23 października wpisał się w pamięci dzieciom klasy pierwszej jako dzień szczególnie wyjątkowy, gdyż to właśnie wtedy zostali oni oficjalnie pasowani na uczniów naszej szkoły. Uroczystość poprzedzona została Mszą Świętą, której przewodniczył Ks. Prałat Michał Józefczyk odprawioną w intencji pierwszaków i ich rodziców, dzieci pozostałych klas, a także nauczycieli i pracowników Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej. im bł. Jana Pawła II. Podczas mszy uczniowie złożyli ślubowanie i przyrzekali uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, przynosić dumę rodzicom i nauczycielom, swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość.
Następnie odbyła się krótka część artystyczna podczas, której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym pod hasłem „Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas”. W dalszej części programu pani dyrektor Joanna Szmuc, „wielkim ołówkiem” dokonała pasowania na ucznia.
Na zakończenie uroczystości zrobiono pamiątkowe zdjęcia, po czym pierwszoklasiści i ich goście udali się do swojej klasy na słodki poczęstunek.
Życzymy Wam, drogie Pierwszaki, wytrwałości w nauce, jak najwięcej bardzo dobrych ocen, dobrego humoru i życia w przyjaźni z nauczycielami i kolegami. Rodzicom zaś gratulujemy wspaniałych dzieci .

Gallery icon

Biegi młodzieżowe XXXV Biegu Nadwiślańskiego im. Alfreda Freyera 2013

13 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w biegach młodzieżowych na dystansie 400m/1000m zorganizowanych w Parku Dzikowskim. Mimo niesprzyjającej pogodzie, a w związku z tym trudnymi warunkami technicznymi biegu nasi podopieczni nie stracili ducha walki i walczyli do samej mety.

W zawodach brali udział:
Wąsik Jan IVa, Sokołowski Daniel IVb, Wąsik Arkadiusz V, Chorzępa Gabriel V, Majos Mateusz V Sagan Maria V, Wróblewska Weronika V, Wryk Jakub V, Gronek Mikołaj VI, Stelmach Mateusz VI Nieścior Jakub VI, Dul Kamil VI
Opiekunem grupy była Pani Maria Markiel.
Serdecznie gratulujemy.

6 Pielgrzymka Szkół Katolickich do Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach 2013

Gallery icon

15 września 2013 r. w dniu odpustu Matki Bożej Bolesnej, nauczyciele i dzieci ze Szkół Katolickich w Tarnobrzegu wraz ze swoimi rodzinami już po raz szósty w modlitewnej atmosferze i przy pięknej pogodzie pielgrzymowali do Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach. Najmłodszy pielgrzym miał 3 lata. Mamy nadzieję, że tych których nie było z nami w tym roku, w następnym bez obaw dołączą do pielgrzymki.

{youtube}fwWkmKoxVMU{/youtube}

Gallery icon

Nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z groty objawień na Gargano

Gallery icon

Św. Michał Archanioł
Imię Michał oznacza Któż jak Bóg! Św. Michał Archanioł z radością przyjął wszechpotężnego Boga jako swego Stwórcę i Pana. Stojąc na czele wszystkich dobrych aniołów, obwieścił chwałę Boga i całkowitą wierność Jemu w walce przeciw Lucyferowi i zbuntowanym aniołom (por. Ap 12,7-9). W Starym Testamencie był orędownikiem i opiekunem Izraela, rychło więc został uznany przez chrześcijan za patrona Kościoła. Najsłynniejsze w Europie sanktuarium ku czci tego Patrona znajduje się we Włoszech na Monte Sant’ Angelo. W Polsce pod imieniem św. Michała Archanioła wybudowano ponad 300 kościołów. Od tego imienia wzięło swoją nazwę aż 222 miejscowości w naszej Ojczyźnie. Od V wieku Kościół czcił św. Michała w dniu 29 września. W roku 1921 papież Benedykt XV zdecydował, że dzień ten stał się liturgicznym świętem upamiętniającym również dwóch pozostałych Archaniołów: Gabriela i Rafała. Sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz założył dwa Zgromadzenia Zakonne Św. Michała Archanioła (Księża Michalici i Siostry Michalitki), którym zlecił wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza opuszczonej.

OBJAWIENIA >>>

Gallery icon

Sukcesy w konkursie plastyczno-literackim „Moja Rodzina”

2 czerwca 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-literackiego „MOJA RODZINA” zorganizowanego przez Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu.
Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i przebiegał w 4 kategoriach wiekowych.
Celami konkursu było: promowanie rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych, pogłębienie świadomości młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka, edukacja w zakresie przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie, kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do pełnionych przez dziecko ról społecznych.
Miło nam poinformować, że wśród laureatów tego konkursu nie zabrakło również naszych uczniów. W I kategorii (część plastyczna) klasy 1-3 III miejsce zajął Dawid Gronek z klasy I – opiekun p. Wioletta Sałek.
W II kategorii (część plastyczna), klasy 4-6 I miejsce zajęła Magdalena Bielińska, III miejsce – Ewelina Kosior z klasy IV – opiekun p. Aneta Majka.
W II kategorii (część literacka), klasy 4-6 II miejsce zajął Mikołaj Majka z klasy IV – opiekun p. Agata Tarnawska.

Wyróżnienia w Miejskim Konkursie Origami

29 maja 2013 r, w Szkole Podstawowej nr 10, odbyło się podsumowanie I Miejskiego Konkursu Origami pod hasłem „Magiczny świat origami”. Konkurs swoim patronatem objął
Prezydent Miasta Tarnobrzega, Polskie Towarzystwo Origami oraz portal Origamiart.pl.
Na konkurs wpłynęło około 60 prac uczniów tarnobrzeskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Miło nam poinformować, że w konkursie tym wyróżnienia otrzymali nasi uczniowie Monika Swatek i Jakub Motyka z klasy V.
Opiekunem uczniów była p. A. Majka
Uczniom serdecznie gratulujemy!

Sukces w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym

Gallery icon

„Sukces w Powiatowym Konkursie
Matematyczno – Przyrodniczym”

      24 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego pt. „Powiat, w którym mieszkam”
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tarnobrzeg p. Norbert Mastalerz. 
Konkurs miał formę pisemną z zakresu matematyki i przyrody. 
Miło nam poinformować, iż laureatem III miejsca został Mikołaj Majka. W zmaganiach brał również udział Ziemowit Zderski, który otrzymał dyplom uczestnictwa. 
Opiekunami uczniów byli p. Barbara Orzechowska i p. Mirosław Sałek. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gallery icon

Sukces w Powiatowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym

Gallery icon

24 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 6 im Akademii Miechocińskiej w Tarnobrzegu odbyła się IX edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego pt. „Powiat, w którym mieszkam”.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tarnobrzeg p. Norbert Mastalerz.
Konkurs miał formę pisemną z zakresu matematyki i przyrody.
Miło nam poinformować, iż laureatem III miejsca został Mikołaj Majka. W zmaganiach brał również udział Ziemowit Zderski, który otrzymał dyplom uczestnictwa.
Opiekunami uczniów byli p. Barbara Orzechowska i p. Mirosław Sałek.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Gallery icon

Dwóch laureatów Miejskiego Konkursu Historycznego

Gallery icon


„Dwóch laureatów Miejskiego Konkursu Historycznego”

      17 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu odbył się Miejski Konkurs Historyczny pt. „Patroni naszych szkół”, pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega p. Norberta Mastalerza.
     Konkurs, którego celem było poszerzenie wiadomości o patronach wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Tarnobrzegu, miał formę pisemną. 
     W gronie laureatów znaleźli się nasi uczniowie. I miejsce wywalczył Mikołaj Majka z kl. IV uzyskując maksymalną liczbę punktów, II miejsce zaś Wiktor Pluta z kl. V.
Warto również zaznaczyć, że nasi przedstawiciele otrzymali I miejsce w rywalizacji grupowej w składzie Mikołaj Majka, Wiktor Pluta, Bartosz Witoń
Opiekunem uczniów był p. Marek Jakubowski. 
Gratulujemy naszym młodym historykom i życzymy dalszych sukcesów.

Gallery icon

Dwóch laureatów Miejskiego Konkursu Historycznego

Gallery icon

17 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Tarnobrzegu odbył się Miejski Konkurs Historyczny pt. „Patroni naszych szkół”, pod patronatem Prezydenta Miasta Tarnobrzega p. Norberta Mastalerza.
Konkurs, którego celem było poszerzenie wiadomości o patronach wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów w Tarnobrzegu, miał formę pisemną.
W gronie laureatów znaleźli się nasi uczniowie. I miejsce wywalczył Mikołaj Majka z kl. IV uzyskując maksymalną liczbę punktów, II miejsce zaś Wiktor Pluta z kl. V.
Warto również zaznaczyć, że nasi przedstawiciele otrzymali I miejsce w rywalizacji grupowej w składzie Mikołaj Majka, Wiktor Pluta, Bartosz Witoń.
Opiekunem uczniów był p. Marek Jakubowski.
Gratulujemy naszym młodym historykom i życzymy dalszych sukcesów.

Gallery icon

Mamy Laureata Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

nasi-sasiedzi

Mamy Laureata Międzynarodowego Konkursu Plastycznego

      W dniu 29 kwietnia 2013 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie III Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasi Sąsiedzi – gry i zabawy” połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Do konkursu wpłynęło 277 prac nadesłanych łącznie z 51 placówek ( 31 z Polski, 20 ze Słowacji). Laureatem tego konkursu jest nasz uczeń Mikołaj Majka z kl. IV.  
Opiekunem ucznia był p. Mirosław Sałek. 
Gratulujemy laureatowi i jego opiekunowi! 

nasi-sasiedzi

Zwycięstwo w konkursie wojewódzkim 2013

Gallery icon

Zwycięstwo w konkursie wojewódzkim

      9 maja 2013 roku w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie VI edycji wojewódzkiego konkursu historyczno-plastycznego pt. „Namaluj historię dziadków„. Konkurs został ogłoszony przez rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 
Prace dotyczyły historii Polski w latach 1939-89 i powstały w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby żyjącej w tamtych czasach .Celem konkursu było upowszechnianie znajomości historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży. Konkurs skierowany był do trzech kategorii wiekowych. 
W tym roku do konkursu przystąpiły 44 szkoły i 1 dom kultury. W etapie szkolnym wzięło udział 501 uczniów (271 z klas IV-VI szkoły podstawowej ). Do II etapu zakwalifikowano 76 prac uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. 
Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej musieli dołączyć do pracy ,opis historyczny prezentowanego wydarzenia. 
Wśród uczniów starszych klas szkoły podstawowej I miejsce zajął Mikołaj Majka z klasy IV, uzyskując największą liczbę punktów. 
Opiekunami ucznia byli:
p. Marek Jakubowski 
p. Mirosław Sałek. 
Gratulujemy laureatowi i jego opiekunom!

Gallery icon

Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu

Gallery icon

Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu

      5 kwietnia 2013 r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury nastąpiło rozstrzygnięcie, wręczenie nagród i dyplomów XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. 
      Jednym z finalistów eliminacji miejskich w grupie II, został uczeń klasy IV Mikołaj Majka. Jego praca będzie reprezentować miasto w etapie wojewódzkim. 
      Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnym etapie.

Gallery icon

WYNIKI OGÓLNPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUSEK

WYNIKI OGÓLNPOLSKIEJ LIMPIADY OLIMPUSEK

JĘZYK ANGIELSKI
KLASY 2:
Sokołowski Daniel 180 pkt – Dyplom uznania 16 miejsce
Puzio Maja 176 pkt – Dyplom uznania 18 miejsce
Woźniak Amelia 172 pkt – Dyplom uznania 20 miejsce 
Piotrowska Emilia 166 pkt – Dyplom uznania 23 miejsce 
Konefał Julia 150 pkt – Dyplom uznania 31 miejsce 
Majka Natan 143 pkt – Dyplom uznania 34 miejsce

KLASY 3:
Majka Mikołaj 194 pkt – Dyplom laureata 6 miejsce
Koper Natalia 179 pkt – Dyplom uznania 20 miejsce
Kosiorowski Mateusz 171 pkt – Dyplom uznania 23 miejsce 
Kosior Ewelina 171 pkt – Dyplom uznania 31 miejsce
Baran Wiktoria 112 pkt – Dyplom uznania 34 miejsce

KLASA 4:
Wiktor Pluta 32 pkt – Dyplom uznania 29 miejsce
Aleksandra Baszak 28 pkt – Dyplom uznania 33 miejsce

WYNIKI OGÓLNPOLSKIEJ LIMPIADY OLIMPUSEK
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLASY 2
Kiełb Jan 194 pkt – Dyplom laureata 7 miejsce
Wźniak Amelia 186 pkt – Dyplom uznania 11 miejsce
Sepioło Justyna 179 pkt – Dyplom uznania 15 miejsce
Konefał Julia 171 pkt – Dyplom uznania 19 miejsce
Figiel Katarzyna 160 pkt – Dyplom uznania 24 miejsce
Wójcicka Patrycja 158 pkt – Dyplom uznania 25 miejsce
Majka Natan 157 pkt – Dyplom uznania 26 miejsce
Puzio Maja 151 pkt – Dyplom uznania 29 miejsce
Piotrowska Emilia 149 pkt – Dyplom uznania 30 miejsce
Sokołowski Daniel 145 pkt – Dyplom uznania 32 miejsce
Suszek Agnieszka 140 pkt – Dyplom uznania 34 miejsce
Matejko Dawid 141 pkt – Dyplom uznania 34 miejsce
Sobisz Julia 126 pkt – Dyplom uznania 41 miejsce
Korczak Bartosz 127 pkt – Dyplom uznania 41 miejsc
Siepetowska Gabrysia 125 pkt – Dyplom uznania 42 miejsce
Lampart Karol 116 pkt – Dyplom uznania 46 miejsce
Jadach Jakub 110 pkt – Dyplom uznania 49 miejsce
Dul Justyna 106 pkt – Dyplom uznania 51 miejsce
Mroczek Natalia103 pkt – Dyplom uznania 53 miejsce
Biśtyga Karol 94 pkt – Dyplom uznania 57 miejsce
Szewc Natalia 95 pkt – Dyplom uznania 57 miejsce
Świerkula Hubert 58 pkt – Dyplom uznania 75 miejsce
Burdzel Łukasz 55 pkt – Dyplom uznania 77 miejsce

KLASY 3:
Koper Natalia 184 pkt – Dyplom laureata – 7 miejsce
Majka Mikołaj 180 pkt – Dyplom laureata – 9 miejsce
Zderski Ziemowit 178 pkt – Dyplom laureata – 10 miejsce
Madej Jan 172 pkt – Dyplom uznania – 13 miejsce
Sikora Maciej 172 pkt – Dyplom uznania 13 miejsce
Bielińska Magdalena 170 pkt – Dyplom uznania 14 miejsce
Baran Wiktoria 168 pkt Dyplom uznania 15 miejsce
Sagan Maria 155 pkt – Dyplom uznania 22 miejsce
Majos Oliwia 152 pkt – Dyplom uznania 23 miejsce
Kosiorowski Mateusz 150 pkt – Dyplom uznania 24 miejsce
Wryk Jakub 149 pkt – Dyplom uznania 25 miejsce 
Stefańska Julia 145 pkt – Dyplom uznania 27 miejsce
Kosior Ewelina 132 pkt – Dyplom uznania 33 miejsce
Madej Julia 132 pkt – Dyplom uznania 33 miejsce
Majos Mateusz 106 pkt – Dyplom uznania 46 miejsce
Nieradka Martyna 97 pkt – Dyplom uznania 51 miejsce
Pawlik Maja 95 pkt – Dyplom uznania 52 miejsce
Jędrzejak Alicja 89 pkt – Dyplom uznania 55 miejsce
Chorzępa Gabriel 86 pkt – Dyplom uznania 56 miejsce 
Wróblewska Weronika 68 pkt – Dyplom uznania 65 miejsce
Mysłek Jakub 61 pkt – Dyplom uznania 61 miejsce

OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA 
Wiktor Pluta 32 pkt
Aleksandra Baszak 28 pkt

Studnia za grosze

Na świecie są takie miejsca, gdzie po pierwsze, woda z kranu nie leci, bo kranu w domu nie ma. Nie ma go nikt, bo w całej wsi nie ma czegoś takiego jak wodociąg. Po drugie, po wodę kilometrami – najczęściej dzieci – chodzą pieszo i po trzecie, znowu kilometrami niosą w wiadrze czy innym pojemniku coś, co wody w ogóle nie przypomina, bo jest brudne, mętne a nawet śmierdzące.

Pierwsza Komunia Święta klas II (14.05.2012)

Dnia 13 maja o godz.11.30 w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu, część dzieci klas II przystąpiła do I Komunii świętej. To wielkie święto całej szkoły, ale szczególnie uczniów klas drugich, bo tego dnia przyjęli Pana Jezusa do swoich serc. Życzymy wszystkim dzieciom, aby doświadczenie tego spotkania zaowocowało pogłębieniem wiary, nadziei i miłości a Rodzinom życzymy opieki Bożej oraz wszelkiej pomyślności.

Dzień Fair Play 2012

FAIR PLAY – TE DWA KRÓTKIE SŁOWA KRYJĄ W SOBIE WIELKĄ MOC. Określają, bowiem cały system ponadczasowych wartości ludzkich zachowań, które powinny nam towarzyszyć w codziennym życiu, na wszystkich płaszczyznach naszej społecznej aktywności, nie tylko w sporcie, chociaż ze sportem te zasady są utożsamiane najbardziej…

W piątek 27 kwietnia 2012 r. w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu , w ramach ogólnopolskiego programu społecznego „Szkoła bez przemocy” zorganizowany został „Dzień Fair Play”.
Wydarzenie to miało na celu promowanie wśród dzieci idei fair-play w sytuacjach codziennego życia, a szczególnie w sporcie. Grając „fair” we współzawodnictwie sportowym, dając równe szanse startu wszystkim zawodnikom, chroniąc własne i przeciwnika zdrowie, przestrzegając przepisów i regulaminów, mamy poczucie odpowiedzialności za własne zachowania w interakcji z innymi zawodnikami, sędziami, organizatorami itp. Podobne zasady należy przenieść na swoje zachowania w życiu rodzinnym, w szkole, w gronie kolegów i przyjaciół.

Dzień Zdrowia w naszej szkole

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony każdego roku w kwietniu, jako wydarzenie mające na celu upamiętnienie powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i zwrócenie w tym dniu szczególnej uwagi na najbardziej palące i zaniedbane problemy światowego zdrowia. W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu z inicjatywy dyrekcji oraz nauczycieli p. Barbary Orzechowskiej i p. Katarzyny Tuszyńskiej obchody tego dnia odbyły się 29 marca. Celem obchodów tegorocznego „Dnia Zdrowia” było ukazanie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania się, higieny i aktywnego trybu życia.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Szkoły, p. Joanny Szmuc, która wprowadziła wszystkich w tematykę spotkania. Następnie Pani Renata – pielęgniarka szkolna przeprowadziła pogadankę z uczniami, w której zwróciła uwagę na konieczność zdrowego odżywiania, podkreśliła znaczenie poszanowania zdrowia we współczesnym świecie oraz ukazała najważniejsze zasady dbania o zdrowie.
Pierwszą część imprezy rozpoczęło przedstawienie pt „Wojna z mikrobami” w wykonaniu uczniów klasy IV, które uświadomiło dzieciom gdzie mogą znajdować się bakterie i wirusy – sprawcy chorób oraz wyjaśniło koniecznoś utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu.
Drugim etapem imprezy był konkurs wiedzy pod hasłem „Chcę być zdrowy” , podczas którego uczniowie popisywali się talentem wokalnym oraz wiedzą z zakresu znajomości przysłów o zdrowiu i zasad bezpiecznego zachowania. Najbardziej jednak wszystkim uczniom podobała się konkurencja degustowania i rozpoznawania smaków owoców, warzyw z zasłoniętymi oczami. W nagrodę za uczestnictwo w tej olimpiadzie uczniowie otrzymali zdrową przekąskę w postaci chipsów jabłkowych.
Uwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Zdrowia były zawody sportowe przygotowane przez p. Marysię Markiel-nauczycielkę wychowania fizycznego, która przypomniała sens popularnego powiedzenia, które brzmi: „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Zaznaczyła że człowiek, który jest sprawny fizycznie, zahartowany jest jednocześnie odporny na choroby, ma w sobie mnóstwo sił i chęci.

Rekolekcje już za nami

Rekolekcje to czas próby, czas, nauk, kiedy uczymy się roztropności, mądrości ducha i stajemy się lepsi. W duchu tych haseł w dniach 22-24 luty 2012 r. przezywaliśmy rekolekcje w naszej szkole.
Tegoroczne rekolekcje uczniowie naszej szkoły rozpoczęli w środę popielcową, w szczególnym miejscu, jakim jest katedra sandomierska. Podczas homilii mszalnej ks. Krzysztof Religa zwrócił uwagę uczniów na potrzebę odkrycia wspólnoty Kościoła, jako miejsca naszego duchowego wzrostu poprzez praktykowanie uczynków miłosierdzia. Z uczniami spotkał się bp Krzysztof Nitkiewicz, który wraz z kapłanami dokonał obrzędu posypania głów popiołem.
Drugiego dnia w naszej szkole odbyła się msza święta połączona z nauką rekolekcyjną, której przewodniczył także ks. Krzysztof. Po mszy świętej odbył się koncert rodzinnego zespołu muzycznego „Siostry Jeremiasza”. Koncert ten był dla nas wszystkich świadectwem ich żywej wiary, ewangelizacji poprzez życie, postawę, śpiew i słowo. „Wszystko dobre się zaczyna, gdzie pojawia się rodzina!” – śpiewaliśmy razem z zespołem.
W piątek, trzeciego dnia przeżywaliśmy Drogę Krzyżową. Jezus umarł dla nas na krzyżu, bo bardzo nas kochał. Zrobił to, aby odkupić nasze grzechy i abyśmy mogli cieszyć się szczęściem w niebie. Każda z czternastu stacji przypominała nam o wielkim poświęceniu i jeszcze większej miłości do nas, ludzi. Po drodze krzyżowej ks. Krzysztof Religa poprowadził naukę rekolekcyjną. Porównał w niej szatana do rybaka, któremu za przynętę służyły ludzkie pokusy i słabości np. lenistwo, nieposłuszeństwo, gra na komputerze, egoizm. Szatan zna nasz życiorys, zna nasze słabości, zranienia. Rzuca myśl albo pokusę w nadziei, że złapiemy przynętę. Dlatego też powinniśmy przed każdym uczynkiem pomyśleć czy to, co chcemy uczynić jest słuszne i dobre dla nas samych i dla innych.
Ks. Krzysztof na podsumowanie piątkowych rozważań przytoczył bajkę Ignacego Krasickiego „ Rybka mała i szczupak’’

„ Rybka mała i szczupak’’
Widząc w wodzie robaka rybka jedna mała,
Że go połknąć nie mogła, wielce żałowała.
Nadszedł szczupak, robak się przed nim nie osiedział,
Połknął go, a z nim haczyk, o którym nie wiedział.
Gdy rybak na brzeg ciągnął korzyść okazałą,
Rzekła rybka: „Dobrze to czasem być i małą.”

Ta krótka historia rybki, która żałowała, że nie może połknąć robaka, bo jest za mała. Za to szczupak skorzystał z okazji i pożarł ten smakowity kąsek. Jednak razem z robakiem połknął także haczyk i dał się złapać. Bajka kończy się słowami rybki: „Dobrze to czasem być i małą”. Autor w bajce przekazuje, że nie należy kierować się w życiu zazdrością, bo czasami to czego zazdrościmy innym, wcale nie daje im szczęścia. Mała rybka zazdrości szczupakowi jego rozmiarów, które wcale dla niego nie okazały się dobre i nie dały mu szczęścia.

Wszystkie Kolory Świata

 Pomaganie może być przyjemne. Przekonali się o tym uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Tarnobrzegu, którzy pod opieką nauczycieli – wychowawców szyli szmaciane laleczki. Włączając się do akcji UNICEFU pomogli ratować życie swoich rówieśników z Sierra Leone.

        Głównym celem akcji jest zbiórka środków przeznaczonych na zakup m.in. szczepionek dla dzieci z Sierra Leone, a ponad to chcieliśmy, aby nasi uczniowie uczyli się pomagać najsłabszym i najbardziej potrzebującym, aby nie pozostawali obojętni na dramaty ludzkie, aby włączyli się w działania na rzecz poprawy losu dzieci w najuboższych krajach świata. Czasami wystarczy naprawdę niewielka kwota, aby pomóc. Każdego roku ponad 1,5 mln dzieci umiera w Sierra Leone z powodu chorób, którym można zapobiec stosując szczepionki, a na które nie ma pieniędzy. Kampanię wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. 

  Zadaniem uczniów było przygotowanie na zajęciach laleczek, które symbolizowały dzieci z różnych stron świata i o różnych kolorach skóry. W związku z tym każda klasa przygotowała co najmniej trzy laleczki, pracując przy wykonaniu w grupach. 

  Uczniowie nadali im imiona, miejsce urodzenia a nawet zainteresowania. Uczniów zapoznano z wybranymi przez nauczyciela krajami i charakterystycznych dla tych krajów ubiorów oraz kultury, później przyszedł czas na kompletowanie potrzebnych materiałów i drobiazgów potrzebnych do poszczególnych strojów. Projektowanie oraz szycie laleczek sprawiło uczniom wiele radości. – Mogli dać upust swojej wyobraźni i kreatywności oraz wcielić się w rolę artystów i kreatorów mody. Dzieci uszyły znacznie więcej lalek niż się spodziewaliśmy. Jak widać bardzo poważnie potraktowały słowa dorosłych, że też mogą zostać bohaterami ratując jedno dziecko. Każda lalka jest niepowtarzalna. 
        „Wszystkie Kolory Świata” to nie jedyna akcja, w którą zaangażowała się Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Za sobą mamy już akcje charytatywne: „Podziel się sercem, podziel się złotówką”, „Góra Grosza”, „Kiermasz świąteczny” – pomoc rodzinom wielodzietnym. Zbiórka nakrętek plastikowych na zakup sprzętu dla dzieci niepełnosprawnych. Bardzo dziękuję uczniom za to, że tak chętnie i ochoczo wzięli się do projektowania i tworzenia laleczek, wszystkim nauczycielom i rodzicom którzy dzielnie dopingowali swoje pociechy do pracy. 
Zapraszamy wszystkich do akcji która odbędzie się 17 lutego o godz. 16.00 w Środowiskowym Domu Kultury w Tarnobrzegu. Zaadoptowanie jednej laleczki pod swój dach ratuje życie jednego dziecka w Sierra Leone. Uzyskane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na konto Fundacji UNICEF, która uratuje wiele małych istnień.

 

 

 

Zabawa karnawałowa 2012

Gallery icon

W sobotnie popołudnie 28 stycznia 2012 roku w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu słychać było gwar i muzykę. Odbywała się wówczas coroczna zabawa karnawałowa. Szkoła została opanowana przez postaci z baśni. Na parkiecie królowały, więc: wróżki, tancerki, księżniczki, rycerze i wiele, wiele innych. Wspaniały karnawałowy nastrój, był również spowodowany dekoracją, specjalnie przygotowaną na tę okazję. Od godziny 10: 00 do godziny 13: 00 dzieci bawiły się przy fantastycznej muzyce, jaką zapewnił zespół muzyczny „CROSS”. Bawiące się dzieci radowały serca rodziców. Po wielkich emocjach związanych z udziałami w zabawach i tańcach rodzice, jak co roku, zadbali o poczęstunek.
Zabawa choinkowa była miłym akcentem po półrocznych trudach i zmaganiach dzieci z nauką.

Gallery icon

I Tarnobrzeski Orszak Trzech Króli

Podobnie jak w innych miastach w Polsce, 6 stycznia 2012, ruszył I Tarnobrzeski Orszak Trzech Króli. Organizatorami byli: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Katolickie Gimnazjum. Patronat honorowy nad inicjatywą dyrekcji szkół objęli: J.E. Biskup ks. Krzysztof Nitkiewicz, Prezydent Miasta pan Norbert Mastalerz oraz prałat ks. Michał Józefczyk.
Orszak Trzech Króli jest nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych. Ma zachęcać do radosnego, rodzinnego przeżywania Święta Trzech Króli, a także przypominać o historii narodzenia Jezusa, która wciąż ma znaczenie w życiu współczesnego człowieka. Na początku barwnego korowodu jest gwiazda, za którą podążają Trzej Królowie, symbolizujący trzy kontynenty. Idą aby wraz z pozostałymi uczestnikami orszaku pokłonić się Bożej Dziecinie.
W naszym mieście, na placu przed szkołami katolickimi zebrała się wielobarwna grupa kolędników. Uczestnicy otrzymali korony oraz śpiewniki z kolędami – dar Fundacji Orszak Trzech Króli. Towarzyszyła im grupa instrumentalna, która przygrywała kolędującym. Wraz ze społecznością szkół katolickich do orszaku włączyli się wychowankowie Przedszkola nr 13, Ochronki św. Józefa, uczniowie Szkoły Specjalnej, Szkoły Podstawowej nr 10. Nie zabrakło nauczycieli, katechetów, a także rodziców. Wśród kolędników była także naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, pani Anna Czaplińska. Wszystkim błogosławił ks. Michał Józefczyk.
Na początku odczytano fragment Ewangelii św. Mateusza, przypominający o wydarzeniach w Jerozolimie 2000 lat temu. Rozśpiewany orszak ruszył ulicami Tarnobrzega do kościoła MBNP na Serbinowie by podobnie jak królowie złożyć hołd Jezusowi. Na zakończenie kolędnicy uczestniczyli we Mszy Św.
Mamy nadzieję, iż Orszak Trzech Króli stanie się w naszym mieście tradycją.

Dzień Objawienia Pańskiego, potocznie nazywany w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu nazywani również Królami lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. Po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, od 2011 roku jest to w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Czym jest Orszak Trzech Króli

Bezpośrednim nawiązaniem do tradycji wystawiania jasełek ulicznych jest Orszak Trzech Króli. Jednocześnie przenosi on wydarzenia sprzed tysięcy lat we współczesność – po to, by ta najważniejsza historia w dziejach świata mogła być opowiadana wciąż na nowo. Dlatego w Orszaku wątki tradycyjne łączą się z najbardziej aktualnymi, by pokazać, że zdarzenia sprzed 2 000 lat wciąż mają znaczenie dla współczesnego człowieka.
Orszak prowadzą Trzej Królowie symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję i Afrykę. Podążają na wierzchowcach, w bogatych szatach i nakryciach głowy. Ich świtę stanowią setki dzieci ubranych w kolorowe stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Towarzyszą im góralskie kapele, żywe zwierzęta. Podążają za nimi mieszkańcy miasta – w kolorowych koronach na głowie, śpiewający kolędy. Kulminacyjnym momentem jest pokłonienie się Małemu Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie, a później wspólne kolędowanie.
Orszak przypominać ma o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego i radosnego przeżywania święta Trzech Króli. Nawiązuje do wielobarwnych i rozśpiewanych pochodów kolędników głoszących Dobrą i Radosną Nowinę o narodzeniu Jezusa.

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

mikolajmajka-szopka2013

XIX edycja Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

       W dniu 05.01.2012 r. Jury konkursu XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych podjęło decyzję by przyznać 45 nagród głównych i 68 wyróżnień. Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zapronoszono do  Gimnazjum nr 8 im. Armii Krajowej w Rzeszowie po odbiór pamiątkowych dyplomów. Wśród nagrodzonych osób jest uczeń naszej szkoły, Mikołaj Majka z klasy III a, który jako jeden z zwycięzców konkursu otrzymał nagrodę główną czyli wycieczkę do Warszawy.

mikolajmajka-szopka2013

Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza haftowana ozdoba bożonarodzeniowa”

Gallery icon

Rozstrzygnięcie konkursu

„Najpiękniejsza haftowana ozdoba bożonarodzeniowa”

Rozstrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza haftowana ozdoba bożonarodzeniowa” organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu pod patronem Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Wśród wielu prac nagrodzonych znalazły się również dzieła naszych uczniów, zajęli oni miejsca i wyróżnienia:

Ewelina Kosior kl. III „a” I miejsce
Natalia Koper kl. III „b” I miejsce
Amelia Woźniak kl. II „b” I miejsce
Julia Konefał kl. II „b” I miejsce
Wyróżnienia otrzymali:
Justyna Dul kl. II „a”
Emilia Piotrowska kl. II „a”
Weronika Wróblewska kl. III „a”
Maciej Sikora kl. III „b”
Jakub Wryk kl. III „b”
Kamil Dul kl. IV „a”
Julia Zbyrad kl. IV „a”

              Gratulujemy naszym wychowankom!

Gallery icon

Tydzień Wolontariatu 5-9 grudnia 2011 r.

   Tydzień Wolontariatu organizowany jest w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” jako ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu w szkole. Jednym z zadań stawianych przez szkołą jest kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, naszych uczniów. Dzięki wolontariatowi można zaszczepiać w uczniach altruizm stanowiący alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia a także uzależnień. Nasza szkoła przysyąpiła do tej akcji i zorganizowała Tydzień Wolontariatu. Celem tygodnia było:

– kształtowanie postaw prospołecznych – uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi poprzez akcję Góra Grosza, Adwentowa paczka, kiermasz ozdób świątecznych .
– kształtowanie umiejętności działania zespołowego i brania odpowiedzialności za swoją pracę udział w inscenizacji „Wznieść serce nad zło”.
– dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń udział w przedstawieniu i akcjach.
– zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach 
– kreowanie szkoły jako centrum lokalnej aktywności 
– rozwijanie zainteresowań teatralnych – konfrontacja własnych umiejętności, udział w spektaklu teatru MASKA „Tajemnicze święta skrzata” oraz udział w lekcji umuzykalnienia z okazji Mikołaja. 
    W czasie tygodnia wolontariatu przeprowadzono na terenie szkoły kilka akcji charytatywnych. Uzbierane w ten sposób pieniądze zostaną wykorzystane do przygotowania paczek świątecznych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Kwotę 221,28 zł. z akcji Góra Grosza zostanie przekazana organizatorowi akcji za pośrednictwem kuriera Fundacji Nasz Dom. 
    9 grudnia dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną przygotowały inscenizację słowno – muzyczną „ Wszystkie dzieci nasze są „ z okazji Europejskiego Dnia Praw Człowieka. 

„Dzieckiem być w dorosłym świecie nie jest łatwo. To nie żarty. 
Ty człowiekiem jesteś przecież ważnym i szacunku wartym. 
Gdy ci ludzie zagrażają pełni złości i przemocy, jeśli ci się dzieje źle – krzyknij NIE!”.

 

 

 

Tydzień Wolontariatu 5-9 grudnia 2011 r.

Tydzień Wolontariatu organizowany jest w ramach programu społecznego „Szkoła bez przemocy” jako ogólnopolskie wydarzenie propagujące ideę wolontariatu w szkole. Jednym z zadań stawianych przez szkołą jest kształtowanie właściwych postaw młodych ludzi, naszych uczniów. Dzięki wolontariatowi można zaszczepiać w uczniach altruizm stanowiący alternatywę dla konsumpcyjnego stylu życia a także uzależnień. Nasza szkoła przysyąpiła do tej akcji i zorganizowała Tydzień Wolontariatu.

Mikołajki

Gallery icon

„6 grudnia – jak dobrze wiecie
Święty Mikołaj chodzi po świecie.
Dźwiga swój worek niezmordowanie.
I każde dziecko prezent dostanie. „

Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekują nadejścia 6 grudnia. Każde z nich marzy o prezentach, które tego dnia znajdzie pod poduszką, w skarpecie lub w bucie. Warto wiedzieć, że dzień Świętego Mikołaja został ustanowiony 6 grudnia, żeby uczcić pamięć biskupa z Miry. To on, zgodnie z legendą, był wzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom i potrzebującym.
To właśnie dziś w kalendarzu wypada ta magiczna data, dlatego też na uczniów naszej szkoły od rana czekały niesamowite atrakcje. Pierwszą niespodzianką był spektakl przygotowany przez aktorów z Krakowskiego teatru „Maska”. Po przedstawianiu dzieci wróciły wraz z wychowawcami do swoich klas. Ale nie na długo. Już po 20 minutach uczniowie zostali zaproszeni na szkolny korytarz by odtańczyć „Taniec Świętego Mikołaja”. Po tym krótkim wysiłku fizycznym przystąpiliśmy do kolejnej zabawy. Uczniowie mieli za zadnie zrobić z papieru jak najdłuższy łańcuch. Wszystko trwało zaledwie 15 minut ale sprawiło dzieciom ogromną radość i zgodnie pracowały w grupach. Gdy praca dobiegła końca łańcuchy zostały połączone przez Panią dyrektor w jeden, który był symbolem „łańcucha przyjaźni”. W nagrodę za wykonane zadanie dzieci zostały obdarowane słodkościami, które zostawił dla nich Święty Mikołaj. Na zakończenie tak miłego dnia odbył się koncert gitarowy podczas, którego dzieci poznawały instrumenty strunowe.

Gallery icon

Adwent czas radosnego oczekiwania na przyjście zbawiciela

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Zaczyna się w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla a kończy się wigilią Bożego Narodzenia. Okres ten powinien być wypełniony solidną pracą, aby w radości przeżywać święta Bożego Narodzenia.
Uczniowie Naszej Szkoły również przygotowują się do tego ważnego wydarzenia poprzez codzienną wspólną modlitwę. Upływ czasu dzielący nas od świąt Bożego Narodzenia pomaga śledzić wieniec z czterema świecami, który nam przypomina, że trzeba czuwać i być gotowym na przyjście Pana Jezusa. W każdym tygodniu adwentu zapalamy kolejną świecę. Pierwsza z nich symbolizuje POKÓJ, druga jest symbolem WIARY, trzecia świeca symbolizuje MIŁOŚĆ, czwarta zaś to NADZIEJA. Tak właśnie w książce pt.: „211 krótkich opowiadań” Willi Hosffümmer opisał i nazwał cztery świece z wieńca adwentowego.
Nie marnujmy zatem czasu i bierzmy się do pracy, szerząc nadzieję, pokój, wiarę i miłość w tym pięknym adwentowym czasie.

Podsumowanie XI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II

Gallery icon

„Podsumowanie XI Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II”

      W XI Międzywojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży „Zachować w pamięci” swoje prace plastyczne i literackie zaprezentowali uczniowie z 41 szkół z terenu województw: podkarpackiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, świętokrzyskiego. Na konkurs napłynęło 320 prac plastycznych i 85 utworów poetyckich. Kompozycje plastyczne ocenił artysta plastyk Pan Józef Sroka, natomiast utwory literackie poeta Ks. dr Marian Balicki. Drugie miejscew konkursie plastycznym otrzymała Kinga Wamyj z kl. IV natomiast wyróżnienia  otrzymali: Emilia Piotrowska z kl. II a, Mikołaj Majka z kl. III a i Daniel Panek z kl. IV. Gratulujemy talentu artystycznego i życzymy powodzenia w następnych konkursach.

Gallery icon

Podziel się sercem, podziel się złotówką

Już po raz dziesiąty została zorganizowana akcja „Podziel się sercem, podziel się złotówką”, celem której jest pozyskanie artykułów chemicznych i kosmetycznych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. Jej podsumowanie miało dziś miejsce w Tarnobrzeskim Domu Kultury. 

      W tym roku w akcji uczestniczy rekordowa liczba placówek oświatowych, bo aż 32. W dzisiejszym koncercie finałowym swój dorobek artystyczny zaprezentowało 18 z nich, w tym również Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa. W trakcie imprezy, część przedszkoli i szkół przekazała Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zebrane artykuły chemiczne i kosmetyczne. W tym roku z zebranymi darami placówka postanowiła podzielić się z Domem Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie.

 

 

 

Podziel się sercem, podziel się złotówką

Gallery icon

Już po raz dziesiąty została zorganizowana akcja „Podziel się sercem, podziel się złotówką”, celem której jest pozyskanie artykułów chemicznych i kosmetycznych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tarnobrzegu. Jej podsumowanie miało dziś miejsce w Tarnobrzeskim Domu Kultury.
W tym roku w akcji uczestniczy rekordowa liczba placówek oświatowych, bo aż 32. W dzisiejszym koncercie finałowym swój dorobek artystyczny zaprezentowało 18 z nich, w tym również Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa. W trakcie imprezy, część przedszkoli i szkół przekazała Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej zebrane artykuły chemiczne i kosmetyczne. W tym roku z zebranymi darami placówka postanowiła podzielić się z Domem Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie.

Gallery icon

93 Rocznica odzyskania niepodległości

11 listopada to data szczególna w historii naszej Ojczyzny – tego dnia obchodzimy bowiem najważniejsze święto narodowe – Święto Odzyskania Niepodległości. Data ta jest symbolem odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Święto Niepodległości jest dniem, kiedy z zadumą pochylamy się nad tymi, którzy w imię wolności Ojczyzny oddali życie, ale również wyrażamy swoją radość i dumę z bycia Polakami.
Z tej okazji, dnia 10 listopada w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie klasy III „a” w montażu słowno – muzycznym opracowanym przez wychowawcę mgr Wiolettę Sałek, przedstawili drogę Polski do niepodległości. Przypomnieli najważniejsze daty i wydarzenia historyczne oraz losy ludzi walczących o ojczyznę. Zaprezentowane pieśni patriotyczne i legionowe nadały akademii uroczysty i podniosły charakter oraz uświadomiły wszystkim uczniom takie wartości jak wolność, niepodległość, suwerenność, patriotyzm.
W dniu obchodów Święta Niepodległości , w odpowiedzi na apel Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podczas uroczystego apelu wszyscy uczniowie oraz nauczyciele wystąpili z upiętymi biało-czerwonymi kotylionami na znak wspólnoty obywatelskiej.

Śniadanie daje moc (08.11.2012)

Gallery icon

Uczniowie klas I-III z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej wzięli dziś udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Wraz z nauczycielami przygotowali w klasach przepyszne kanapki według własnego pomysłu a następnie zjedli je wspólnie ze wszystkimi uczniami i zaproszonymi gośćmi na szkolnym korytarzu przy, udekorowanych specjalnie na ta okazję, stolikach. Była to świetna okazja, dzięki której najmłodsi uczyli się, jak ważne jest codzienne zdrowe pierwsze i drugie śniadanie.
8 listopada jest to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania,, dlatego też ten dzień został wybrany aby przeprowadzić akcję pod hasłem „Śniadanie daje moc” , która ma celu podkreślenie roli śniadania jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia oraz zwiększenie świadomości o zdrowym odżywaniu.

Gallery icon

Odwiedzamy groby poległych żołnierzy

Gallery icon

Dnia 2 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz wojskowy. Piękny, jesienny dzień sprzyjał spacerom między krętymi alejkami, wiodącymi przez cmentarz. Poświata płomieni, cisza zmieszana z zadumą, spokój, znaki pamięci takie jak znicze, kwiaty, wiązanki przypominały o tym szczególnym dniu.
W ten wyjątkowy dzień warto na chwileczkę zatrzymać się przy grobach i pomyśleć o przemijaniu czasu. Uczniowie zapalili znicze w miejscach upamiętniających ofiary masowych morderstw, poległych żołnierzy w walce o wolność naszej ojczyzny. Nie zapomniano również o grobach nieznanych żołnierzy.

Gallery icon

Dzień Wszystkich Świętych

Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych, a następnie Zaduszki. Dni pamięci o tych co już odeszli, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni grobów swoich bliskich, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowajmy należytą powagę, zastanówmy się nad przemijaniem, przywołajmy ulotne wspomnienia. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi; dziadkowie, rodzeństwo, nasi rodzice, również najbliżsi naszych znajomych. Ich też należy uszanować.
W tych dniach pamiętamy nie tylko o swoich bliskich ale także o tych, którzy ginęli na wojennych frontach całego świata – polskich żołnierzach, tych znanych i nie znanych.

Dzień Patrona Naszej Szkoły

Gallery icon

21 października 2011 r. odbył się w naszej szkole uroczysty apel z okazji Dnia Patrona Szkoły, poświęcony osobie Jana Pawła II. Apel zaczął się powitaniem uczniów i wychowawców przez Panią Dyrektor, Joannę Szmuc, która to wprowadziła wszystkich w tematykę występu. Akademię rozpoczęło odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II – „Barki „. Na program uroczystości złożyły się informacje na temat życia i twórczości Karola Wojtyły, myśli naszego Wielkiego Rodaka oraz utwory poetyckie. Nie zabrakło także, jak ważnego dla każdego ucznia, hymnu naszej szkoły, który zakończył całą uroczystość.
Akademię przygotowali uczniowie klasy II „b” z wraz z wychowawcą Katarzyną Tuszyńską .

Gallery icon

Pasowanie Pierwszoklasistów

Gallery icon

Dnia 21 października 2011 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I. Na początku pani Dyrektor w kilku ciepłych słowach powitała zgromadzonych gości – Księdza Proboszcza, Rodziców, Dziadków, Nauczycieli. Następnie odbyła się Msza Święta, której przewodniczył Ks. Prałat Michał Józefczyk. W dalszej części programu odbyła się krótka część artystyczna z udziałem uczniów klasy IV. Pierwszoklasiści śpiewali piosenki i deklamowali wiersze, a Pani Dyrektor przeprowadziła „egzamin”, w czasie którego Pierwszaki wykazały się wiedzą o swojej szkole i Patronie szkoły. Przedstawienie zakończyło się uroczystym ślubowaniem. Pani Dyrektor pasowała na uczniów naszej szkoły wszystkie dzieci z klasy I. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy, mundurki i słodkie upominki. Na zakończenie uroczystości na dzieci czekał poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości. Życzymy Wam, drogie Pierwszaki, wytrwałości w nauce, jak najwięcej bardzo dobrych ocen, dobrego humoru i życia w przyjaźni z nauczycielami i kolegami.

Gallery icon

Milion dzieci modli się o pokój na świecie

18 października jest dniem, kiedy na całym świecie dzieci o godzinie 9 rano modlą się na różańcu o pokój na świecie. Uczniowie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej również włączyli się do wspólnej modlitwy.

Inicjatywa ta zrodziła się w Wenezueli w 2005 roku, kiedy na lekcji religii pani wychowawczyni i jej podopieczni inspirując się słowami Ojca Pio „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem” rozpoczęli tą akcję.

Odtąd co roku we wszystkich kontynentach dzieci spotykają się o godz. 9.00 rano i wspólnie odmawiają Różaniec. Na placach, ulicach, w szkołach, przedszkolach, w szpitalach, sierocińcach, domach prywatnych. Pokój jest zagrożony w wielu miejscach świata. Trwają wojny w Iraku, w Afganistanie, Syrii, Somalii, Demokratycznej Republice Konga, Sudanie, Kolumbii, Libii, w Ziemi Świętej. Wraz z wojną dochodzi także do prześladowań chrześcijan.

Wspólna modlitwa może odmieni świat!

Zakończenie roku szkolnego 2010/2011

Gallery icon

Zakończenie roku szkolnego w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej miało, jak zawsze, uroczysty charakter.
Już we wtorek o godz. 18.00 uczniowie pod opieką nauczycieli i ich rodziców uczestniczyli w dziękczynnej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Krzysztof Religa a kazanie wygłosił zawsze obecny przy nas Ksiądz Proboszcz Michał Józefczyk. Dary ofiarne do ołtarza nieśli – zgodnie z tradycją – uczniowie i rodzice.
22 czerwca o godz. 8.30 zabrzmiał w szkole ostatni dzwonek. Dyrektor Piotr Malik otwarł uroczyste zakończenie roku szkolnego 2010/2011. Na wstępie przywitał wszystkich gości, przybyłych rodziców, a także nauczycieli i oczywiście uczniów.
Po przywitaniu i krótkim przemówieniu Dyrektora szkoły rozległy się gromkie rytmy poloneza. Tanecznym krokiem wkroczyli uczniowie klas trzecich. Ciekawy układ taneczny opracowała i do występu przygotowała uczniów pani Joanna Szmuc, wychowawca klasy.
Po tej ceremonii Pan Dyrektor wraz z przewodniczącą rady rodziców panią Anetą Majką i wychowawcami wręczył nagrody książkowe najlepszym tegorocznym uczniom naszej szkoły, którzy zostali wyróżnieni za wspaniałe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Pan Dyrektor pamiętał również o rodzicach, którzy w tym roku najaktywniej pomagali w działaniach na rzecz szkoły. Złożył im serdeczne podziękowania oraz wręczył pamiątkowe dyplomy. W tym miejscu pragniemy także podziękować wszystkim pozostałym Rodzicom, którzy wspierali szkołę w najdrobniejszych nawet sprawach. Dziękujemy serdecznie.
Na koniec części oficjalnej Pan Dyrektor przypomniał o zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku wakacyjnego oraz życzył wszystkim jak najlepszych atrakcji podczas odpoczynku. Po tym wychowawcy udali do sal, gdzie wręczyli swoim uczniom świadectwa.

Gallery icon

Miejski Konkurs Ortograficzny

W dniu 14 czerwca 2011 w Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu miało miejsce rozstrzygnięcie Miejskiego Konkursu Ortograficznego. Wśród 42 uczestników, reprezentantów szkół tarnobrzeskich, znalazło się 3 naszych uczniów. Sukcesem zakończył się udział w tym konkursie ucznia z klasy IIa Mikołaja Majki, który zdobył wyróżnienie.
Opiekunem ucznia jest pani mgr Wioletta Sałek.

SERDECZNIE GRATULUJEMY KOLEJNEGO SUKCESU I CZEKAMY NA NASTĘPNE.

MAMY LAUREATA !!!

1 maja 2011 r. ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt.: „Bardzo mleczny kartonik”. Miło nam poinformować, że wśród 20 laureatów znalazł się uczeń klasy II a – Mikołaj Majka.
Zadaniem uczestników było stworzenie szaty graficznej dla opakowania kartonika mleka za pomocą dowolnej techniki plastycznej lub graficznego programu komputerowego.

ZWYCIĘZCY SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Rozstrzygnięcie konkursu „Świat Moich Doznań”

12 maja 2011r. w TDK rozstrzygnięto VII edycję Wojewódzkiego Konkursu plastycznego pt: „Świat Moich Doznań”. Konkurs ten adresowany był do dzieci i młodzieży z województw: podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego
W konkursie tym wyróżniony został uczeń kl. II a Szkoły Podstawowej – Mikołaj Majka
Opiekunem artystycznym jest p. mgr Wioletta Sałek.

GRATULUJEMY!

Rozstrzygnięcie konkursu „Magia Wielkiej Nocy”

15 kwietnia 2011r. rozstrzygnięto międzyświetlicowy konkurs plastyczny pod hasłem „Magia Wielkiej Nocy” zorganizowany przez świetlicę Szkoły Podstawowej nr 9 w Tarnobrzegu.
I miejsce zdobyła uczennica kl. III Julia Dul, natomiast wyróżnienia otrzymali:
Kinga Wamyj – kl. III, Anna Sabat – kl. IIb i Gabriel Chorzępa – kl. IIa.

NAGRODZONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!