Komunikaty dyrektora

KOMUNIKATY  DYREKTORA 

 


 Bieżące informacje

 


Kalendarz roku szkolnego 2017/18>>>


 

Informacja dyrektora!

Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu informuje. 

W związku z reformą oświaty szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami w klasach VI i  VII w roku szkolnym 2017/18. 

Zapisy prowadzimy codziennie 8.00 – 15.00.

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły – galeria zdjęć.

Dokumenty  zapisu znajdują się w zakładce  „ Druki do pobrania”.

Dyrektor szkoły


Informacja nt. listy przyjętych do kl. I

Lista przyjętych do klasy I, rok szkolny 2017/18 – wszyscy przyjęci.
Lista uczniów w sekretariacie szkoły – po 28.04.2017.
Rodzice są proszeni o uzupełnienie dokumentów – ” Potwierdzenie woli zapisu””, (dostępny na naszej stronie).

Dyrektor szkoły


 

 W legitymacjach szkolnych wydanych na drukach według dotychczasowych wzorów nr 66 i 67, na drugiej stronie tych legitymacji nad tekstem: „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego trans- portu zbiorowego kolejowego i autobusowego”, wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nieposiada numeru PESEL–serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. Wpisu dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły.

 

Informacja dyrektora!

Dyrektor Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu informuje.

W związku z reformą oświaty szkoła podstawowa dysponuje wolnymi miejscami w klasach VI i  VII w roku szkolnym 2017/18.

Zapisy prowadzimy codziennie 8.00 – 15.00.

Zapraszamy Uczniów i Rodziców do zapoznania się z ofertą szkoły – galeria zdjęć.

Dokumenty  zapisu znajdują się w zakładce  „ Druki do pobrania”.

Dyrektor szkoły