logo

orzel-bialy

   PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA  

IM. ŚW.  JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

"Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego ..."

                                         www.katoliksp.tbg.net.pl                                                                                                                                                   

Kronika szkolna 2009/2010

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

24 czerwca 2010 r. w kościele Parafii MBNP w Tarnobrzegu zakończyliśmy drugi rok pracy i nauki w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej i Publicznym Katolickim Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Podczas Mszy Św. dziękowaliśmy Panu Bogu za opiekę i pomoc w trudach szkolnych oraz polecaliśmy w modlitwach społeczność szkolną i wszystkich naszych dobroczyńców. Jednym z nich był zmarły 12 czerwca ś.p. Janusz Czapla, który pomagał powstać naszym szkołom.
Mszy Św. przewodniczył ks. Dariusz Chamera. W kazaniu ks. Dariusz przypomniał wszystkim zebranym o roli i zadaniach jakie ma do spełnienia Szkoła Katolicka, i złożył nam wakacyjne życzenia.
Następnie w Sali parafialnej odbyła się część artystyczno - pożegnalna. Uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem Pani mgr Elżbiety Sudoł zaprezentowali przedstawienie pt. " Pamiętajcie o ogrodach" a po nich koncert słowa i piosenek dali uczniowie Szkoły Podstawowej. Przygotowaniem dzieci do tego pokazu talentów zajmowały się Panie: mgr Joanna Szmuc, mgr Wioletta Sałek i mgr Elżbieta Trawińska.
Po artystycznych występach, podsumowania, podziękowania zasłużonym i gratulacji najlepszym dokonał Pan Dyrektor Piotr Malik.
Za pomoc materialną i organizacyjną szkołom dyplomy podziękowań otrzymali Rodzice: m.in. Państwo Zwiefka, Pan Andrzej Kasperski i Pani Aneta Majka.
Za wysoką frekwencję dyplomy i nagrody odebrali: Adrian Gorczyca, Mateusz Krukurka i Faustyna Wydra, Kinga Wamyj, Alicja Jędrzejak i Maria Sagan.
Za najwyższe średnie w klasach dyplomy i nagrody odebrali: Bartłomiej Orzechowski, Mateusz Pekar i Faustyna Wydra.
Za posługę kantora dyplom i nagrodę otrzymała - Natalia Ruszowska
Za posługę lektora dyplom i nagrodę otrzymał - Dawid Stala
Za przygotowywanie pomocy i gazetek dyplom i nagrodę otrzymał - Bartłomiej Orzechowski
Za przewodniczenie SU i organizację imprez szkolnych dyplom i nagrodę otrzymała - Gabriela Malik
Kolejnym akcentem spotkania było przemówienie i podziękowania przewodniczących Rad Rodziców dla nauczycieli i pracowników szkół. Nie mogło tez zabraknąć wdzięczności wyrażonej w kwiatach złożonych przez uczniów i rodziców na ręce Szanownego i Czcigodnego ks. Michała Józefczyka Proboszcza Parafii i założyciela szkół.
Na zakończenie tych wspaniałych chwil młodzież gimnazjalna pod kierownictwem Pana mgr Adama Bieńka i Pana Andrzeja Kasperskiego zaśpiewała pieśń, która w przyszłości może stać się Hymnem Szkól Katolickich w Tarnobrzegu.
Błogosławieństwo udzielone przez Proboszcza ks. Michała Józefczyka dodało nam wiary i umocniło na czas radosnych wakacji w 2010 r.

Dzień Babci i Dziadka

Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni są takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. Każda babcia i dziadek na pewno powiedzą, że nic tak nie ucieszy ich serc, jak z radością i uczuciem powiedziany wierszyk czy zaśpiewana piosenka, a także samodzielnie wykonany prezent..
Dzieci zaprezentowały program artystyczny, na który składały się wiersze i piosenki. Dzieci z wielka powagą, ale i z uczuciem, niektóre z ekspresją deklamowały wierszyki:

Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia
Dziś życzenia wnuczek składa
I piosenki śpiewa wnusia.
Aby Babcia i Dziadunio
W zdrowiu długo żyli.
Aby uśmiech dla nas mieli
W każdej wolnej chwili.

Potem nadszedł czas na wręczanie własnoręcznie wykonanych przez dzieci upominków dla babci i dziadka i poczęstunek przygotowany przez rodziców, którzy piekli ciasta, przynosili ciasteczka, cukierki i owoce.
Przy kawie, herbacie i słodkościach była okazja do indywidualnych kontaktów, wzajemnego poznawania się i wymiany informacji o wnukach. Wielu dziadków przebyło sporo kilometrów, aby uczestniczyć w tej uroczystości. Tym bardziej cieszy nas, że pomimo dalekiej drogi, wieku i ograniczeń zdrowotnych przybyli do naszej szkoły i potrafili się bawić razem z nami i cieszyć się jak dzieci.
Uroczystości tego typu dostarczają wszystkim uczestnikom wielu radosnych wzruszeń, łączą pokolenia i uczą dzieci wyrażania szacunku i miłości dla najbliższych.

Pasowanie na pierwszoklasistę klasy I "a" i I "b"

Dnia 16 października 2009 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia 23-ech pierwszoklasistów. Mimo iż pierwszaki chodzą do szkoły już prawie dwa miesiące, dopiero od tego dnia mogą uważać się za pełnoprawnych uczniów.
Na wstępie Dyrektor Szkoły Piotr Malik przywitał pierwszoklasistów oraz zgromadzonych na uroczystości rodziców i zaproszonych gości. Pan Dyrektor zaznaczył, że uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami podczas, których uczniowie:
- kształtowali postawę właściwego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych;
- poznali szkołę i jej pracowników, kolegów i koleżanki ze swojej i innych klas pierwszych co ułatwia integracje grupy rówieśniczej i funkcjonowanie w szkole;
- nauczyli się wierszy, piosenek na temat: OJCZYZNY, SZKOŁY, BEZPIECZEŃSTWA I KULTURALNEGO ZACHOWANIA.
Kolejno głos zabrał Ks. Prałat Michał Józefczyk, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń sprzed ponad 31 lat - dziękował za papieża Jana Pawła II, bo nigdy wciąż wdzięczności Panu Bogu za ten Skarb przeogromny, jaki dał Polsce, jaki dał Kościołowi, jaki dał światu w osobie Jana Pawła II. Mówił również, że Jan Paweł II jest tu z nami duchem i sercem, bo się bardzo cieszy z tego, że są uczniowie pierwszych klas, którzy będą pasowani. Następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości.
W dalszej części uczniowie klasy drugiej powitali wierszami młodszych kolegów, a Pan Dyrektor przeprowadził "egzamin", na którym to pierwszaki wykazały się wiedzą o swojej szkole i patronie szkoły. Po zakończonym egzaminie przystąpiono do ślubowania, gdzie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę o treści: "My wychowankowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu pomni na pamięć patrona, człowieka wielkiego - Jana Pawła II przyrzekamy:

-Że zawsze będziemy dbać o dobre imię Szkoły,
-Szanować nauczycieli i jej pracowników,
-Kochać rodziców i wszystkich bliźnich
-Dobrze się uczyć i zachowywać

Przyrzekamy, że w każdej chwili naszego życia będziemy sprawiać radość Bogu i Ojczyźnie!" Po tym podniosłym akcie ślubowania nastąpiło pasowanie na ucznia "wielkim ołówkiem", którego dokonał Dyrektor Szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, które wręczały wychowawczynie klas pierwszych p. Wioletta Sałek i p. Elżbieta Trawińska.
Na zakończenie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po pięknym, nagrodzonym gromkimi brawami występie, dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek, który przygotowali dla nich rodzice.
Pasowanie uczniów klas pierwszych było wydarzeniem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili i w pełni zasłużyli na miano pełnoprawnego ucznia naszej szkoły.Dnia 16 października 2009 roku odbyła się uroczystość pasowania na ucznia 23-ech pierwszoklasistów. Mimo iż pierwszaki chodzą do szkoły już prawie dwa miesiące, dopiero od tego dnia mogą uważać się za pełnoprawnych uczniów.
Na wstępie Dyrektor Szkoły Piotr Malik przywitał pierwszoklasistów oraz zgromadzonych na uroczystości rodziców i zaproszonych gości. Pan Dyrektor zaznaczył, że uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami podczas, których uczniowie:
- kształtowali postawę właściwego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych;
- poznali szkołę i jej pracowników, kolegów i koleżanki ze swojej i innych klas pierwszych co ułatwia integracje grupy rówieśniczej i funkcjonowanie w szkole;
- nauczyli się wierszy, piosenek na temat: OJCZYZNY, SZKOŁY, BEZPIECZEŃSTWA I KULTURALNEGO ZACHOWANIA.
Kolejno głos zabrał Ks. Prałat Michał Józefczyk, który w swoim przemówieniu nawiązał do wydarzeń sprzed ponad 31 lat - dziękował za papieża Jana Pawła II, bo nigdy wciąż wdzięczności Panu Bogu za ten Skarb przeogromny, jaki dał Polsce, jaki dał Kościołowi, jaki dał światu w osobie Jana Pawła II. Mówił również, że Jan Paweł II jest tu z nami duchem i sercem, bo się bardzo cieszy z tego, że są uczniowie pierwszych klas, którzy będą pasowani. Następnie udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości.
W dalszej części uczniowie klasy drugiej powitali wierszami młodszych kolegów, a Pan Dyrektor przeprowadził "egzamin", na którym to pierwszaki wykazały się wiedzą o swojej szkole i patronie szkoły. Po zakończonym egzaminie przystąpiono do ślubowania, gdzie pierwszoklasiści złożyli uroczystą przysięgę o treści: "My wychowankowie Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu pomni na pamięć patrona, człowieka wielkiego - Jana Pawła II przyrzekamy:

-Że zawsze będziemy dbać o dobre imię Szkoły,
-Szanować nauczycieli i jej pracowników,
-Kochać rodziców i wszystkich bliźnich
-Dobrze się uczyć i zachowywać

Przyrzekamy, że w każdej chwili naszego życia będziemy sprawiać radość Bogu i Ojczyźnie!" Po tym podniosłym akcie ślubowania nastąpiło pasowanie na ucznia "wielkim ołówkiem", którego dokonał Dyrektor Szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali okolicznościowe dyplomy, które wręczały wychowawczynie klas pierwszych p. Wioletta Sałek i p. Elżbieta Trawińska.
Na zakończenie pierwszoklasiści zaprezentowali program artystyczny, recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Po pięknym, nagrodzonym gromkimi brawami występie, dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek, który przygotowali dla nich rodzice.
Pasowanie uczniów klas pierwszych było wydarzeniem, które na długo pozostanie w ich pamięci. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili i w pełni zasłużyli na miano pełnoprawnego ucznia naszej szkoły.

Szkolne Mikołajki

7 grudnia 2009 r. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie mikołajkowe dla klas I i klasy II szkoły podstawowej. Wychowawczynie świetlicy przygotowały dla dzieci przedstawienie na cześć św. Mikołaja. Dzieci otrzymały od św. Mikołaja słodki upominek.

Spotkanie z Policjantem

Dnia 2 października uczniowie klasy I i II odwiedzili Komendę Miejską Policji i spotkali się z funkcjonariuszem policji w ramach akcji "Odblaskowe pierwszaki". Podczas tego spotkania dokładnie poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, a także utrwalili umiejętność prawidłowego przejścia przez ulicę. Na zakończenie spotkania każdy z pierwszaków otrzymał odblaskową opaskę.

Rekrutacja 2018/2019

rekrytacja

Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

E DZIENNIK LOGO

Udział w programach

 

przyjaciele zippiego

Statystyki:

326210
Dziś
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tyogodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie wizyty
25
86
608
256083
1307
1330
326210

Twój IP: 54.198.158.24
Data: 2018-06-24 22:44:24

Odwiedza nas 110 gości oraz 0 użytkowników.

Polecamy

   czytanie-pismo                    TVS niezbednik logo header

cieplo i serce