Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek :
zajęcia wyrównawcze dla klas II i III - godz. 10.45 do 11.30
zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka polskiego dla klas I-III - godz. 10.45 do 12.35
zajęcia rozwijające uzdolnienia z matematyki dla klas I-III - godz. 10.45 do 12.35
zajecia taneczne - godz. 12.45 do 13.30

Środa :
Zajęcia gitarowe : grupa młodsza - godz. 12.50 - 13.35
grupa starsza - godz 13.45 - 14.30

Piątek :
kółko szachowe dla klas I-III - godz. 13.00-13.45