Szkoła wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców

W tym trudnym czasie mamy wspólny cel – pomóc sobie wzajemnie, a szczególnie Naszym uczniom, aby w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego mogli zdobywać wiedzę, odrabiać lekcje, prezentować swoje prace, wymieniać się doświadczeniami, pracować grupowo, realizować projekty czy konkursy.

Do takiej aktywności potrzebny jest dobry sprzęt komputerowy, aby uczniowie byli w stałym kontakcie z nauczycielami i ze swoimi rówieśnikami , co jest niezwykle istotne nie tylko ze względu na naukę , ale na rozwój osobisty – odkrywanie świata w tej  nowej, nietypowej rzeczywistości.

W naszej szkole wyszliśmy naprzeciw temu wyzwaniu i uczniowie mogli wypożyczać nasz szkolny sprzęt komputerowy. Wielu skorzystało z tej oferty.

Wielki Tydzień

Trwa Wielki Tydzień – przeżyjmy ten czas Razem
poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów
zrozumcie sens życia i potęgę rodziny
otwórzcie serca i wpuście ptaki nadziei

Przed nami wyjątkowy czas – Wielki Tydzień. Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala odkryć sens życia, odzyskać nadzieję i wiarę. Same Święta Wielkanocne, bez prawdziwego przeżycia poprzedzających je dni, nie staną się dla nas czasem przejścia ze śmierci do życia, nie zrozumiemy wielkiej Miłości Boga do każdego z nas.

Niedziela Palmowa

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm – liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.
Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.

Czytaj więcej …