Klasa 4

Okrąg i koło 1

Okrąg i koło 2

Skala i plan 1

Skala i plan 2

Miary czasu 1

Miary czasu 2

Dzielenie liczb sposobem pisemnym 1

Dzielenie liczb sposobem pisemnym 2

Miary czasu 1

Miary czasu 2

Dzielenie liczb sposobem pisemnym 1

Dzielenie liczb sposobem pisemnym 2

Odczytywanie diagramów

Zbieranie danych i przedstawianie ich na diagramach

Skala i plan. Diagramy – powtórzenie wiadomości

Dzielniki i wielokrotności liczb

Podzielność liczb naturalnych

Rozszerzanie i skracanie ułamków 

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

Ułamki zwykłe

Ułamki zwykłe cz.2

Opis siatki prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu

Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000

Ułamki o mianowniku 10, 100, 1000 cz.2