Klasa 8

Ostrosłupy A

Ostrosłupy B

Liczby i działania A

Liczby i działania B

Układ współrzędnych

Równania i nierówności

Równania i nierówności cz.2

Doświadczenia losowe

Zdarzenia losowe

Prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

Rachunek prawdopodobieństwa-powtórzenie wiadomości

Układ współrzędnych

 


Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 1 + rozwiązania

Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 2 + rozwiązania

Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 3 + rozwiązania

Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 4 + rozwiązania

Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 5 + rozwiązania

Szybka powtórka przed egzaminem – dzień 6 + rozwiązania