„Laurka i życzenia dla  Biblioteki”

Z okazji

 Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

biblioteka szkolna zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem

„Laurka i życzenia dla  Biblioteki”

  1. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I- VIII naszej szkoły.

  1. Termin konkursu:

Wykonane prace konkursowe  ( na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem + klasa)  dostarczamy do biblioteki szkolnej do 25.10.2022r. )

  1. Zasady konkursu:

– zadanie  polega na wykonaniu  laurki z życzeniami dla Biblioteki Szkolnej;

– życzenia należy napisać na kartce  formatu  A-4, ozdobić według własnego pomysłu  rysunkami,  kwiatkami, emotkami itp.      

  1. Kryteria oceniania:

Prace oceni powołana komisja, biorąc pod uwagę następujące   kryteria:   samodzielność, oryginalność, użyty materiał, walory  artystyczne.

  1. Nagrody:

-Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy.

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymają drobne upominki / książki.

 

Organizatorzy : p. Marzanna Łuczak i p. Katarzyna Sałek

 

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania obchodzony jest 29 września. Został on ogłoszony przez Polską Izbę Książki w 2001 r. Nadrzędnym celem tej akcji jest promowanie tej aktywności wśród dzieci i młodzieży. Zalet czytania na głos jest mnóstwo: wzbogaca słownictwo, ćwiczy pamięć, poprawia koncentrację, uczy samodzielnego myślenia.
Z tej okazji uczniowie klas starszych naszej szkoły zaprezentowali swoim młodszym koleżankom i kolegom ulubione książki i przeczytali wybrane fragmenty lektur.