Katolik z pokłonem Matce Bożej Bolesnej w Sulisławicach

Po raz czternasty, 15 września br., społeczność Szkół Katolickich w Tarnobrzegu wyruszyła na pielgrzymi szlak  do Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach.

Wzięli w niej udział z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego uczniowie, nauczyciele i rodzice Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu na czele z p. Dyrektor Joanną Szmuc.

Przyszliśmy podziękować za dobro, które zdarzyło się w naszym życiu, „Ja po prostu ładuję duchowe akumulatory – mówią pielgrzymi. Idziemy też w pielgrzymce, żeby podziękować Bogu za pośrednictwem Maryi za dobra, których doświadczyliśmy.”

Przesłaniem tegorocznej pielgrzymki były słowa błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który mówił: „„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył o. Edward Żakowicz, CR –zmartwychwstaniec,    Proboszcz i Kustosz Sanktuarium  wraz z ks. Prałatem dr Jan Biedroniem – proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu oraz ks. Michał  Zelik – katecheta.

Na zakończenie uroczystości opiekun szkół – ks. Prałat zawierzył całą społeczność opiece Matki Bożej,  prosząc o nieustanne wstawiennictwo za nami.

Szkolny konkurs na album o Stefanie Wyszyńskim

CELE KONKURSU:
 1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Nasz Patron.
 4. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi oraz plastycznymi.
 5. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym forum.
 6. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego
  św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.
 2. Koordynatorami konkursu są p. Marzanna Łuczak i p. Katarzyna Sałek.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów III – VIII Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz I-III Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu.
 4. Czas trwania konkursu: od 15 września do 31 października 2021 r.
 5. Zadaniem konkursowym jest wykonanie albumu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Format pracy: A4 – kartki techniczne (układ poziomy).

Technika wykonania: tekst pisany na komputerze lub ręcznie – rozmiar czcionki
nr 14, nie mniej niż 10 stron.

ALBUM POWINIEN ZAWIERAĆ:

– Stronę tytułową na której może być zamieszczona fotografia, myśl Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UWAGANie podajemy na stronie tytułowej autorów albumu (taka informacja będzie w metryczce).

– Życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego /najważniejsze informacje/.

– Informacje dotyczące działalności Prymasa i Jego zasług dla Kościoła i Ojczyzny.

– Fotografie, myśli i rozważania Kardynała Stefana Wyszyńskiego .

 1. Komisja konkursowa przy ocenianiu prac weźmie pod uwagę:

-rzetelność zawartych informacji,

– samodzielność pracy

-pomysłowość zastosowanych technik,

– estetykę wykonania,

-ogólne wrażenie.

 1. Prace uczniowie składają do pań Koordynatorek do 3 listopada 2021 r.
 2. Do każdego albumu ma być włożona metryczka (w koszulce, nie wklejamy jej do albumu), według poniższego wzoru.
Autor albumu ( klasa)
Wychowawca klasy
 1. Termin ogłoszenia wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 12 listopada /Stefan Wyszyński został mianowany Prymasem/.
 2. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Prace niespełniające wyżej określonych wymagań formalnych nie będą brane pod uwagę.
 2. Prace przekazane na konkurs nie będą zwracane.
 3. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Koordynatorki: p. Marzanna Łuczak, p. Katarzyna Sałek

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Katoliku

1 września społeczność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przywitała nowy rok szkolny. W uroczystej Mszy Świętej, w kościele pw. MBNP na Serbinowie, udział wzięli Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele oraz Dyrektorzy Szkół. Mszy Świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił opiekun duchowy ks. Prałat dr Jan Biedroń. Przy ołtarzu Pańskim posługę sprawował również nowy wikariusz, ks. Michał Zelik, który dołącza do naszej szkolnej społeczności jako katecheta. Serdecznie witamy!

U progu nowego roku szkolnego ks. Prałat prosił o dar Bożego Błogosławieństwa, o światło Ducha Świętego, o zdrowie oraz wstawiennictwo Patrona naszych szkół, św. Jana Pawła II, zawierzając całą społeczność szkolną oraz nasze rodziny. Opiekun duchowy upraszał łaski oraz orędownictwa św. Jana Pawła II, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie pandemii. Bowiem nasz Patron wspierał nas również wtedy, kiedy było trudniej, kiedy uczyliśmy się i pracowaliśmy zdalnie. Ten trudny czas żądał od nas pewnej odwagi, przekraczania schematów – to bardzo istotne, aby nie tylko nie zatracić, ale wręcz pielęgnować więzi międzyludzkie. To również jedno z bardzo ważnych zadań, jakie stoi u progu rozpoczęcia nowego roku. Zwłaszcza, że Szkoły Katolickie to miejsca, gdzie wychowujemy dzieci i młodzież w duchu wartości katolickich. A to synonim jedności i wspólnoty. Zbieramy tego owoce: nasi uczniowie osiągają sukcesy, zajmując czołowe miejsca w wielu konkursach.

Ks. Prałat zwrócił się do uczniów, aby dobrze wykorzystali czas na naukę, aby zwrócili uwagę na wartości duchowe, którymi powinni się kierować nie tylko w szkole, ale również w domu, w całym swoim działaniu i postepowaniu – przywołując postać św. Jana Pawła II jako wzór postawy do naśladowania. Innym zadaniem uczniów jest praca, czyli nauka, a wraz z nią dbałość o kulturę słowa, bo ona jest wyznacznikiem szlachetności życia. Jako piękny wzór i autorytet moralny przywołany został Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – Sługa Boży, który wskazywał na obecność Pana Boga w swoim życiu. Również Siostra Maria Czacka, to postać, która poświęciła swoje życie, by pomagać innym. Oboje już wkrótce staną na piedestale Świętych.

To bardzo istotne, aby wymagać od siebie, aby być wiarygodnym, aby swoim życiem potwierdzać głoszoną naukę.

Zwieńczeniem Mszy Świętej było dokonanie przez dyrektora, panią Joannę Szmuc, Aktu Zawierzenia Szkół Katolickich Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie, prosząc o orędownictwo.

Z Bożą Opieką łatwiej rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022.

Włączenie się klasy ósmej do 10 edycji Narodowego Czytania

W sobotę 4 września br. z radością włączyliśmy się do 10 edycji Narodowego Czytania.
„Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej czytana była w całej Polsce i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnobrzegu.
Szczególne gratulacje dla uczennicy klasy 8 Gabrysi Wiącek, która okazała się być jedyną nastolatką tarnobrzeską podejmującą to niełatwe, ale ciekawe zadanie.
Gabrysiu, było mi niezwykle miło czytać w Twoim towarzystwie tekst, który i śmieszy i smuci, i skłania do myślenia.
Wykonałaś to zadanie wspaniale!
Agata Tarnawska n-l j. polskiego

Zajęcia integracyjne nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Uczniowie klasy 5  „Katolika”,  w miniony piątek, dobrze wykorzystali walory Jeziora Tarnobrzeskiego i słoneczną pogodę do nauki nieocenionej przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnej życzliwości. Przejażdżka rowerami, ćwiczenia sprawności, świętowanie urodzin jednej z koleżanek dało okazję dobrego powrotu do szkoły ze wspomnieniem wakacyjnej laby i mobilizacją do nowych zadań szkolnych.
Życzymy wszystkim uczniom  dobrego roku szkolnego 2021/22.