Pedagog szkolny

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” (J.P. II) 

Pedagog szkolny: 

Sylwia Chorzępa

REALIZUJE w szkole 

 • zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r

.

 • rozpoznaje indywidulne potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów

 

 • koordynuje udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 

 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli

DZIAŁA NA RZECZ UCZNIA I RODZINY

 • opiekuje się każdym uczniem i troszczy się o jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczno-moralny

 

 • zawsze wspiera ucznia i jego rodzinę

 

 • chętnie udziela pomocy uczniom i ich rodzicom w różnorakich problemach

 

 • pogłębia wiedzę rodziców z zakresu wychowania

 

 • służy pomocą nauczycielom i wychowawcom w pracy z dziećmi

PROWADZI

 • zajęcia dla zespołów klasowych szkoły podstawowej

 

 • konsultacje indywidualne oraz organizuje warsztaty dla rodziców

W PRACY KIERUJE SIĘ ZASADAMI

 • dyskretności

 

 • ufności

 

 • podmiotowego traktowania ucznia

Jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką, koncentracją uwagi, uważasz, że źle się zachowuje, podejrzewasz, że ma problem, trudno Ci się z nim porozumiećZAPRASZAM– wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Można także do mnie napisać:
sylchorzepa@interia.pl 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (J.P. II)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *