Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2021 r. egzaminów zewnętrznych:

– wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty
– informacja o egzaminie ósmoklasisty dla rodziców/prawnych opiekunów
– informacja o egzaminie ósmoklasisty dla uczniów

Oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty