Prośba o dobrowolne wpłaty na na cele statutowe

Z góry dziękujemy za wsparcie!

Nasz nr konta: 

Bank Spółdzielczy

24 9434 0002 2001 1000 0805 0001

(z dopiskiem „Na cele statutowe szkoły”)