Psycholog szkolny

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Zadaniem psychologa szkolnego jest:

–      podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

–      pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania poszczególnych uczniów i całej klasy,

–      rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą,

–      wspieranie uczniów oraz udzielanie im pomocy w sytuacjach trudnych, problemowych,

–      wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

 

Kiedy wybrać się do psychologa szkolnego?

–      gdy potrzebujesz wsparcia,

–      przeżywasz trudne emocje (smutek, złość, żal, poczucie winy, bezradność),

–      nie wiesz co się z Tobą dzieje i jest Ci źle,

–      chcesz sobie lepiej radzić w sytuacjach stresowych,

–      masz trudności z nauką i czujesz się przytłoczony,

–      masz trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji z rówieśnikami,

–      masz konflikt z kolegą/koleżanką i nie wiesz jak rozwiązać ten problem,

–      gdy chcesz się podzielić swoim szczęściem.

 

Kontakt

Gabinet:

E-mail: renataa.zabinska@gmail.com

Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.

~ Jan Paweł II