Historia szkoły

Pomysł powstania szkół katolickich w Tarnobrzegu zrodził się podczas wspólnych rozmów księdza Michała Józefczyka – Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i p. Janusza Czapli, na początku października 2007 r. doszli do wniosku, że przyszedł czas na założenie tego typu placówki oświatowej w naszym mieście. Przystąpiono do prac organizacyjnych. Ksiądz zaprosił grono doświadczonych nauczycieli i kilka osób zainteresowanych powstaniem Szkoły na spotkanie organizacyjne. Spotkanie to miało miejsce 16 października 2007 r., a zakończyło się wnioskiem o powołanie do życia Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które swym działaniem ma wesprzeć Parafię w tworzeniu i pomagać w prowadzeniu Zespołu Szkół Katolickich w Tarnobrzegu. Na czele Stowarzyszenia stanął, jako przewodniczący Pan Janusz Czapla, wice przewodniczącym została Pani Maria Lubczyńska, w skład Zarządu weszli Pani Janina Szul, Pani Lucyna Swatek i Pan Rafał Tracz. Prace związane z organizacją Szkoły rozpoczęły się od powiadomienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega o podjęciu działań w kierunku utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu. W dniu 7 listopada na ręce Księdza Michała Józefczyka wpłynął dekret J.E. Ks. Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi wyrażający zgodę, na założenie w Tarnobrzegu Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, nadając Szkołom Imię Jana Pawła II. W dekrecie J.E. Ksiądz Biskup życzy Wychowawcom i Pedagogom, aby kształtowali umysły i serca wychowanków według wartości chrześcijańskich ukazywanych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Wraz z księdzem Michałem Józefczykiem, 9 listopada pojechali do Rzeszowa, p. Krystyna Wrońska i p. Janusz Czapla, celem spotkania się z Dyrektorem Katolickiego Gimnazjum Sióstr Prezentek i Dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez siostry Pijarki. Ten wyjazd przekonał ich o słuszności podjętej decyzji, a zarazem dowiedzieli się, że przed nimi stoi moc trudności i olbrzymich problemów. W późniejszych miesiącach wszystko to się potwierdziło. Ksiądz Proboszcz uzyskał kontakt z księdzem Julianem Dzierżkiem – wice przewodniczącym Rady Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski, a zarazem dyrektorem Salezjańskiego Zespołu Szkół Katolickich w Łodzi. Ksiądz Julian przyjął zaproszenie głoszenia w naszej parafii rekolekcji adwentowych z ukierunkowaniem na wychowanie młodego pokolenia. Na przełomie listopada i grudnia 2007 r., przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego uczestniczyli w Krajowej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Katolickich w Polsce na Jasnej Górze w Częstochowie. W Konferencji tej brał udział J.E. ks. kardynał Zenon Grocholewski Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego, zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki w Świecie. Konferencja, która stała na bardzo wysokim poziomie naukowym i logistycznym wywarła wielkie wrażenie na naszych przedstawicielach. W konferencji oprócz Ks. Kardynała brali udział: O. prof. dr hab. Leon Dyczewski, Pani prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Pan prof. dr hab. Cezary Mik, Ks. dr hab. Marek Dziewięcki, Ks. dr hab. Grzegorz Ryś, Pani mgr Maria Glas, i Pani Maria Komorowska – znana aktorka filmowa i teatralna. Całą Konferencję prowadzili S. mgr Maksymiliana Wojnar – sekretarz RSK i przewodniczący Rady Ks. dr Sylwester Jeż. Temat przewodni Konferencji to „Rodzina u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej. W trakcie głoszenia rekolekcji adwentowych w miesiącu grudniu 2007 r. doszło na terenie Parafii do spotkania ks. Juliana Dzierżka – wiceprzewodniczącego Rady Szkół Katolickich z wiceprezydentem Tarnobrzega Panem Wiktorem Stasiakiem i Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Panem Bogusławem Uchańskim, w spotkaniu uczestniczyli Ks. Michał Józefczyk i Pan Janusz Czapla. Od Siostry Maksymiliany – sekretarza Rady Szkół Katolickich – otrzymaliśmy wykładnię prawną niezbędną do sprawnego poruszania się w istnej dżungli przepisów związanych z funkcjonowaniem oświaty w naszym kraju, a ks. Julian udzielił nam praktycznych porad w prowadzeniu Szkoły Katolickiej. Bez czynnej pomocy Siostry i Księdza o wiele trudniej przebiegałoby tworzenie naszej placówki oświatowej. Tą drogą serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i życzliwość. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego przystąpili do opracowania potrzebnych dokumentów celem zarejestrowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Do tworzenia statutów szkół i pozostałych dokumentów powołano zespół złożony z członków Stowarzyszenia w osobach Pani Janiny Szul, Pani Krystyny Wrońskiej, Pana Jerzego Utnika i Pana Janusza Czapli. Przez kilkanaście dni trwały intensywne prace nad dokumentami potrzebnymi do rejestracji nowych placówek oświatowych. Komplet dokumentów wysłano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymując w dniu 22 lutego 2008 r. postanowienie na otwarcie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, a w dniu 3 marca Publicznego Katolickiego Gimnazjum z dniem 1 września 2008 r. W oparciu o pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Jan Dziubiński wydał w dniu 17 marca 2008 r. decyzje udzielając zezwolenia na funkcjonowanie Szkół. W międzyczasie w dniu 15 stycznia 2008 r. Organ Założycielski Szkół Katolickich w Tarnobrzegu, jakim jest Parafia pw. MBNP otrzymała lokalizację Szkoły na działce położonej przy ul. Jachowicza 4b w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznego Gimnazjum nr 1. Podstawą budynku Szkoły miał być zdewastowany budynek po byłej szkole specjalnej, potocznie zwany „Zaklikówką”, o powierzchni 362 m2. Budynek ten był opuszczony przez ostatnie dwa lata i stanowił bazę spotkań tarnobrzeskiej łobuzerii. Zdewastowane pomieszczenia przez wandali oraz warunki atmosferyczne, stanowiły przysłowiowy obraz „nędzy i rozpaczy”. Natychmiast przystąpiono do prac związanych z zagospodarowaniem miejsca pod rozbudowę Szkoły. W pierwszej kolejności należało wybudować drogę dojazdową oraz parkingi. W bardzo krótkim czasie, bo zaledwie siedem miesięcy budynek szkoły był praktycznie gotowy na przyjęcie uczniów. Ogółem powierzchnia całkowita nowopowstałego budynku szkoły liczy 1 249 m2. Szkoła posiada 8 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrektora i pedagoga szkolnego, świetlicę i stołówkę. Na dzień 15 grudnia 2008 r. planuje się oddać kaplicę i aulę szkolną. Dzięki pomocy finansowej niemieckiej fundacji „RENOVABIS”, dokonano wyposażenia szkoły w meble. Jednak, pomimo olbrzymiego tempa budowy, pierwsze dwa tygodnie nowego roku szkolnego, uczniowie szkoły spędzili w gościnnych murach Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie. Do nowego budynku, uczniowie i nauczyciele weszli 15 września 2008 r. Wszyscy stwierdzają, że budynek szkolny jest uroczy, bardzo kameralny i funkcjonalny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *