Szanowni Rodzice!

 

Szanowni Rodzice!

W związku z wymogami sanitarnymi, związanymi z obostrzeniami pandemicznymi,  pudełko na rzeczy i przybory plastyczne może być tylko plastikowe. Zatem bardzo proszę nie kupować pudełka, zakupimy je na początku września ( jednakowe dla wszystkich uczniów).

                                                                                                                     z wakacyjnymi pozdrowieniami

                                                                                                                                                 Anna Stec-Kubik

OGŁOSZENIE WYNIKÓW EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W piątek 31 lipca br. zostaną ogłoszone wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać w budynku szkoły od godz. 10.00-15.00 pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa😷
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU pod adresem👇👇👇
Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły.
👇👇👇
Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.
Najważniejsze terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.
1. Do 4 sierpnia br. do godz. 15:00 należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje. W 2020 r. możliwe jest:
a) przedłożenie w szkole oryginału albo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
ALBO
b) przesłanie do szkoły za pomocą środków komunikacji elektronicznej skanu/zdjęcia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
2. 12 sierpnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej.
3. Od 13 sierpnia do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany, należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (do 4 sierpnia). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zdający przedkłada również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
Szczegóły dotyczące harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 są dostępne na:
· stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/ edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021)
· stronach internetowych kuratoriów oświaty
· stronach internetowych poszczególnych szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej …

Informacje dla Rodziców Pierwszoklasistów

Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów!

Już we wrześniu miło będzie mi powitać Państwa i Państwa dzieci w murach naszej szkoły! W związku z trwającą epidemią nie udało się nam spotkać przed wakacjami. Nasze pierwsze spotkanie odbędzie się 1 września. Niemniej jednak już teraz pragnę przekazać kilka informacji.

W pierwszych dniach nauki uczniowie klasy I otrzymają podręczniki oraz ćwiczenia, finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  • ,,Szkolni Przyjaciele’’ wyd.WSiP
  • Explore Treetops I Oxford

Podręcznik do religii zostanie zakupiony na początku września, po uzgodnieniu z Księdzem Katechetą uczącym. Natomiast poniżej przedstawiam listę pozostałych przyborów potrzebnych uczniom. Bardzo proszę o ich skompletowanie, podpisanie i przyniesienie do szkoły na początku września.

Czytaj więcej …