Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

• Wypożyczanie książek odbywa się w dniach zajęć, w godzinach pracy biblioteki.
• Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
• Wypożyczamy książki do domu oraz udostępniamy zbiory na miejscu.
• Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, na okres jednego miesiąca.
• Gdy książka jest potrzebna na dłuższy okres, termin jej oddania należy ustalić z nauczycielem – bibliotekarzem.
• Jeżeli czytelnik przetrzymuje książkę powyżej przewidzianego terminu, nie może wypożyczyć następnej.
• Wypożyczone książki należy szanować.
• W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą albo inną potrzebną w bibliotece.
• Wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki do dnia 10 czerwca.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej
im. św. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu

1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 m-cy uczniom klas I, II, III, a pozostałym na okres roku szkolnego.
2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III – rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *