Galeria 2017/2018

Pokaz talentów 2018

Msza Św. na zakończenie roku szkolnego 2017/18

II rocznica śmierci ks. Michała Józefczyka

XXIV Familiada (17.06.2018)

„Jak nie czytam, jak czytam” (8.06.2018)

50 – lecie Reksia w MBP

Innowacyjna lekcja historii

Wycieczka do Kazimierza Dolnego (30.05.2018)

Magiczne Ogrody (25.05.2018)

98. rocznica urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II

Majówka 2018

Lekcja umuzykalniająca (15.05.2018)

„Dni otwartej strażnicy” w KM PSP w Tarnobrzegu (10.05.2018)

Konkurs piosenki Papieskiej SP nr 9 (23.04.2018)

Sympozjum Katolików Świeckich  „Świeccy Kościoła Sandomierskiego” (21.04.2018)

Wizytacja Kanoniczna J.E. Księdza Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza (20.04.2018)

Dzień Ziemi 2018

Planetarium (9.04.2018)

Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych (28.03.2018)

Niedziela Palmowa 2018

Świąteczny kiermasz ciast i stroików wielkanocnych (25.03.2018)

Dzień Nowych Technologii w Edukacji (21.03.2018)

XVI Konkurs Recytatorski „Dziecięce Interpretacje”

Dzień Otwarty w PKSP – 10.03.2018

Wręczenie nagród za udział w konkursach 9.03.2018

Akademia z okazji Dnia Kobiet w wyk. kl. 5

Stworki i cudaki 7.03.2018

TROPEM WILCZYM VI edycja – 4 marca 2018

Droga Krzyżowa w szkole 2018

Szkolne Rekolekcje

Zajęcia na feriach 2018

Zabawa karnawałowa (23-24.01.2018)

VII Tarnobrzeski Orszak Trzech Króli

Opłatek Szkół noszących imię św. Jana Pawła II Diecezji Sandomierskiej (4.01.2018)

Klasowe wigilie 2017

Wieńce adwentowe w wykonaniu naszych uczniów (1.12.2017)

Bal Świętych (16.11.2017)

Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości pt. „Ojczyzno Ma” (14.11.2017)

Korowód Świętych (29.10.2017)

Ślubowanie klas pierwszych (23.10.2017)

Święto Patrona Szkoły – Wspomnienie św. Jana Pawła II

VI Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny

Msza św. z modlitwą w 71 rocznicę urodzin śp. Ks. Prałata Michała Józefczyka

Ognisko klas pierwszych (26.09.2017)

X Pielgrzymka Szkół Katolickich do Sulisławic

Spotkanie z Policjantami (19.09.2017)

II Edycja Festiwalu Nauki w Jasionce (18.09.2017)

Dzień Kropki (15.09.2017)

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

Regulamin Biblioteki

Regulamin Biblioteki

• Wypożyczanie książek odbywa się w dniach zajęć, w godzinach pracy biblioteki.
• Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
• Wypożyczamy książki do domu oraz udostępniamy zbiory na miejscu.
• Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 3 książki, na okres jednego miesiąca.
• Gdy książka jest potrzebna na dłuższy okres, termin jej oddania należy ustalić z nauczycielem – bibliotekarzem.
• Jeżeli czytelnik przetrzymuje książkę powyżej przewidzianego terminu, nie może wypożyczyć następnej.
• Wypożyczone książki należy szanować.
• W przypadku zgubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą albo inną potrzebną w bibliotece.
• Wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki do dnia 10 czerwca.

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW
w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej
im. św. Jana Pawła II
w Tarnobrzegu

1. Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres ich wykorzystania tj. ok. 3 m-cy uczniom klas I, II, III, a pozostałym na okres roku szkolnego.
2. Po okresie wykorzystania podręcznika uczeń zobowiązany jest do jego zwrotu do biblioteki szkolnej, co jest jednocześnie warunkiem otrzymania kolejnej części podręcznika.
3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Wypożyczający powinien w momencie wypożyczania zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić wychowawcy i bibliotekarzowi.
4. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników. (Wartość materialna podręczników będzie ustalona na podstawie protokołów otrzymanych przez szkołę z MEN).
5. Uczeń zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W szczególności nie wolno w podręczniku pisać, zaznaczać, podkreślać, kolorować itp..
7. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy wymiany okładki.
8. Ćwiczenia są własnością ucznia i nie podlegają zwrotowi.
9. Wypożyczający podpisuje u wychowawcy zapoznanie się z regulaminem (w przypadku uczniów klas I – III – rodzic), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.

O bibliotece

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”
chińskie przysłowie

Zbiory biblioteki służą uczniom i nauczycielom naszej szkoły, również rodzice mogą korzystać z naszego księgozbioru. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczać książki. Wypożyczać to znaczy zabrać do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.
Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiorki wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych oraz beletrystyka dla starszych uczniów, książki historyczne i religijne. Znajdują się tu również zbiory z których korzystamy na terenie szkoły – encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, multimedia.

Główne cele pracy biblioteki to:

1. realizacja potrzeb czytelniczych i rozwijanie zainteresowań uczniów;
2. doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
3. udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
4. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
5. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się ;
6. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

O Sakramentach św.

Ogłoszenie dyrektora szkoły


II Synod … zaleca: „Przygotowanie do sakramentów świętych dzieci i młodzieży powinno zachować łączność z parafią i dokonywać się w parafialnych grupach duszpasterskich” (nr.410).

W związku z tym przygotowanie jak i Sakramenty –  Pokuty i I Komunii św.  powinny odbywać się w Parafii zamieszkania uczniów.

Za przygotowanie do Sakramentów w głównej mierze są odpowiedzialni rodzice. Wspólnie z dziećmi powinni włączyć się w przeżywanie i przygotowanie do ww. Sakramentów.

Po rocznym okresie przerwy, związanej ze zmianami w systemie oświaty, do parafii naszej diecezji wraca Pierwsza Komunia Święta. Już we wrześniu duża grupa uczniów klas trzecich szkoły podstawowej rozpoczęła przygotowania do przyjęcia Sakramentu Eucharystii w 2017 roku.

Podobnie jak w ubiegłych latach pojawiły się problemy z określeniem miejsca, w którym dziecko miałoby się przygotowywać i przyjąć uroczyście po raz pierwszy Komunię Świętą. Pod tym względem nasza diecezja nie różni się do innych regionów Polski, chociaż wszystkich obowiązują podobne zasady.

Zgodnie ze wskazaniami kanonów 913 i 914 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do godnego i świadomego przyjęcia Chrystusa w Eucharystii spoczywa przede wszystkim na rodzicach i na proboszczu ich parafii. Przypominają to także wytyczne Dyrektorium Katechetycznego Kościoła Katolickiego w Polsce zawarte w punkcie 107. Mówią one, że miejscem przygotowania i przyjęcia sakramentów przez dzieci i młodzież jest parafia na terenie, której zamieszkują ich rodzice, a nie parafia gdzie znajduje się szkoła, do której uczęszczają.

Uczestniczenie dziecka w całym cyklu przygotowania i przyjęcie sakramentów świętych w parafii, gdzie zamieszkuje, wynika z wielu racji duszpasterskich w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.

Podczas lipcowej rozmowy z polskimi biskupami w Krakowie, Ojciec św. Franciszek zapytany o rolę parafii we współczesnym świecie powiedział: „Parafia musi pozostać: jest strukturą, której nie wolno nam wyrzucić przez okno (…) Parafia jest nietykalna: musi pozostać jako miejsce kreatywności, odniesienia, macierzyństwa i tego wszystkiego. Tam należy realizować wszelką zdolność kreatywności”.

Dziecko nawiązuje trwałe kontakty ze swoimi rówieśnikami i ze starszymi w środowisku, w którym wzrasta. Grupa rówieśnicza związana ze szkołą ulega bardzo szybko zmianie i nie daje tej trwałości relacji. Tymczasem w procesie dojrzewania na płaszczyźnie wiary bardzo ważne jest zakorzenienie we wspólnocie i utożsamianie się z nią. Potrzebny jest stały i pewny punkt odniesienia, osoby na które można zawsze liczyć, od których można się uczyć.

W pierwszej kolejności powinni to być rodzice. Jeżeli od najmłodszych lat zabierają oni ze sobą do kościoła parafialnego własne dzieci, razem z nimi uczestniczą w Mszy św., na ich oczach przyjmują Komunię św., będzie czymś naturalnym, że również dzieci przyjmą Pierwszą Komunię św. w tej samej świątyni. To pomoże im dalej rozwijać harmonijnie życie religijne. Eucharystia będzie postrzegana nie jako coś „od wielkiego święta”, ale jako pokarm otrzymany od Boga, którym trzeba stale się karmić, bo bez niego trudno jest być prawdziwym chrześcijaninem. Konsekwencją zaniedbań religijnych rodziców oraz braku związku rodziny z parafią, jest to, że już w krótkim czasie po przyjęciu Pierwszej Komunii część dzieci pojawia się w kościele tylko sporadycznie.

Przygotowanie do sakramentu we własnej parafii sprzyja włączeniu dziecka w grupy duszpasterskie takie jak: ministranci, schole parafialne, oaza, które pomagają pogłębiać wiarę. Ma także wpływ na żywotność parafii.

Dzień przyjęcia przez dzieci Pierwszej Komunii Świętej jest ponadto bardzo ważnym wydarzeniem w życiu całej wspólnoty. To święto całej parafii, która zostaje w ten sposób umocniona i ubogacona. Takie momenty jednoczą starszych i młodszych bez względu na więzy krwi i bezpośrednią znajomość. A przecież są w naszej diecezji parafie, w których nie ma szkół podstawowych. One również mają prawo przeżywać doniosłe wydarzenie, jakim jest Pierwsza Komunia Święta.

Galeria 2016/2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17

Uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Wspomnienie ś.p. Ks. prał. Michała Józefczyka w 1. rocznicę śmierci (20.06.2017)

Uroczysta Msza św. podczas, której dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy ks. prał. Michałowi Józefczykowi, z okazji 1. rocznicy śmierci (19.06.2017)

Szkolny Piknik Rodzinny (8.06.2017)

Wycieczka do Sandomierza kl. 2 (5.06.2017)

Dzień Dziecka (1.06.2017)

Klasowa wycieczka do Warszawy (1-2.06.2017)

Msza Święta dziękczynna za dar Pierwszej Komunii Świętej (2.06.2017)

Wycieczka do Sandomierza 31.05.2017

Dzień Dziecka 2017

Występ uczniów w DPS (31.05.2017)

Czytanie w Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej (29.05.2017)

IV Święto Rodzin na Dzikowie (28.05.2017)

Gościmy Łukasza Zabdyra (25.05.2017)

Konkurs piosenki patriotycznej w Sobowie (12.05.2017)

„Znaleziona na półce w bibliotece”- zajęcia literackie dla dzieci (10.05.2017)

Szkolna Majówka (10.05.2017)

12. rocznica śmierci Jana Pawła II

Śniadanie wielkanocne w kl. 3 (12.04.2017)

Obchody siódmej rocznicy katastrofy smoleńskiej (10.04.2017)

Świąteczny kiermasz ciast i stroików wielkanocnych (9.04.2017)

Ozdoby na świąteczny kiermasz wielkanocny

Światowy Dzień Zdrowia (7.04.2017)

Katyń – Pamiętamy (4.04.2017)

Wystawa Wilk i Zając (03.04.2017)

Zajęcia plastyczne w plenerze – pejzaże z ciepłych i zimnych barw w wykonaniu kl II (31.03.2017)

Matematyka na świeżym powietrzu (21.03.2017)

Dzień otwarty w PKSP (4.03.2017)

Rekolekcje Wielkopostne 2017

Bieg Tropem Wilczym  2017

Przedstawienie profilaktyczne – Tolerancja (23.02.2017)

Wyjście do biblioteki (17.02.2017)

Seminarium z programowania w Baltie (15.02.2017)

Zabawa karnawałowa cz. 1 (04.02.2017)

Zabawa karnawałowa cz. 2 (04.02.2017)

Warsztaty z robotyki (20.01.2017)

Pierwsze warsztaty fotograficzne (17.01.2017)

Wyjście do PWSZ – spotkanie z policją „Bezpieczne ferie” (13.01.2017)

VI Orszak Trzech Króli (6.01.2107)

Mikołaj w szkole (6.12.2106)

Konkurs w Pysznicy (24.11.2016)

11 listopada – Plac Bartosza Głowackiego (11.11.2016)

Śniadanie Daje Moc (08.11.2016)

Wyjście kl. 2 do Muzeum (12.10.2016)

DEN 2016

Wybory do SU (30.09.2016)

Narodowy Dzień Sportu (30.09.2016)

Imieniny ks. Michała Wrony

V Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny (02.10.2016) cz.1 (fot. M. Sałek)

V Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Charytatywny (02.10.2016) cz.2 (fot. M. Korniak i uczniowie KLO)

Przekazanie obrazu z wizerunkiem św. Jana Pawła II (23.09.2016)

Święto Pieczonego Ziemniaka (20.09.2016)

Pielgrzymka do Sulisławic 2016

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

Historia szkoły

Gallery icon

Pomysł powstania szkół katolickich w Tarnobrzegu zrodził się podczas wspólnych rozmów księdza Michała Józefczyka – Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i p. Janusza Czapli, na początku października 2007 r. doszli do wniosku, że przyszedł czas na założenie tego typu placówki oświatowej w naszym mieście. Przystąpiono do prac organizacyjnych. Ksiądz zaprosił grono doświadczonych nauczycieli i kilka osób zainteresowanych powstaniem Szkoły na spotkanie organizacyjne. Spotkanie to miało miejsce 16 października 2007 r., a zakończyło się wnioskiem o powołanie do życia Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego, które swym działaniem ma wesprzeć Parafię w tworzeniu i pomagać w prowadzeniu Zespołu Szkół Katolickich w Tarnobrzegu. Na czele Stowarzyszenia stanął, jako przewodniczący Pan Janusz Czapla, wice przewodniczącym została Pani Maria Lubczyńska, w skład Zarządu weszli Pani Janina Szul, Pani Lucyna Swatek i Pan Rafał Tracz. Prace związane z organizacją Szkoły rozpoczęły się od powiadomienia Prezydenta Miasta Tarnobrzega o podjęciu działań w kierunku utworzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Tarnobrzegu. W dniu 7 listopada na ręce Księdza Michała Józefczyka wpłynął dekret J.E. Ks. Biskupa Sandomierskiego Andrzeja Dzięgi wyrażający zgodę, na założenie w Tarnobrzegu Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum, nadając Szkołom Imię Jana Pawła II. W dekrecie J.E. Ksiądz Biskup życzy Wychowawcom i Pedagogom, aby kształtowali umysły i serca wychowanków według wartości chrześcijańskich ukazywanych w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Wraz z księdzem Michałem Józefczykiem, 9 listopada pojechali do Rzeszowa, p. Krystyna Wrońska i p. Janusz Czapla, celem spotkania się z Dyrektorem Katolickiego Gimnazjum Sióstr Prezentek i Dyrektorem Katolickiej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez siostry Pijarki. Ten wyjazd przekonał ich o słuszności podjętej decyzji, a zarazem dowiedzieli się, że przed nimi stoi moc trudności i olbrzymich problemów. W późniejszych miesiącach wszystko to się potwierdziło. Ksiądz Proboszcz uzyskał kontakt z księdzem Julianem Dzierżkiem – wice przewodniczącym Rady Szkół Katolickich przy Episkopacie Polski, a zarazem dyrektorem Salezjańskiego Zespołu Szkół Katolickich w Łodzi. Ksiądz Julian przyjął zaproszenie głoszenia w naszej parafii rekolekcji adwentowych z ukierunkowaniem na wychowanie młodego pokolenia. Na przełomie listopada i grudnia 2007 r., przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego uczestniczyli w Krajowej Konferencji Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Katolickich w Polsce na Jasnej Górze w Częstochowie. W Konferencji tej brał udział J.E. ks. kardynał Zenon Grocholewski Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego, zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki w Świecie. Konferencja, która stała na bardzo wysokim poziomie naukowym i logistycznym wywarła wielkie wrażenie na naszych przedstawicielach. W konferencji oprócz Ks. Kardynała brali udział: O. prof. dr hab. Leon Dyczewski, Pani prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht, Pan prof. dr hab. Cezary Mik, Ks. dr hab. Marek Dziewięcki, Ks. dr hab. Grzegorz Ryś, Pani mgr Maria Glas, i Pani Maria Komorowska – znana aktorka filmowa i teatralna. Całą Konferencję prowadzili S. mgr Maksymiliana Wojnar – sekretarz RSK i przewodniczący Rady Ks. dr Sylwester Jeż. Temat przewodni Konferencji to „Rodzina u podstaw edukacji patriotycznej i obywatelskiej. W trakcie głoszenia rekolekcji adwentowych w miesiącu grudniu 2007 r. doszło na terenie Parafii do spotkania ks. Juliana Dzierżka – wiceprzewodniczącego Rady Szkół Katolickich z wiceprezydentem Tarnobrzega Panem Wiktorem Stasiakiem i Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Panem Bogusławem Uchańskim, w spotkaniu uczestniczyli Ks. Michał Józefczyk i Pan Janusz Czapla. Od Siostry Maksymiliany – sekretarza Rady Szkół Katolickich – otrzymaliśmy wykładnię prawną niezbędną do sprawnego poruszania się w istnej dżungli przepisów związanych z funkcjonowaniem oświaty w naszym kraju, a ks. Julian udzielił nam praktycznych porad w prowadzeniu Szkoły Katolickiej. Bez czynnej pomocy Siostry i Księdza o wiele trudniej przebiegałoby tworzenie naszej placówki oświatowej. Tą drogą serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i życzliwość. Członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego przystąpili do opracowania potrzebnych dokumentów celem zarejestrowania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Do tworzenia statutów szkół i pozostałych dokumentów powołano zespół złożony z członków Stowarzyszenia w osobach Pani Janiny Szul, Pani Krystyny Wrońskiej, Pana Jerzego Utnika i Pana Janusza Czapli. Przez kilkanaście dni trwały intensywne prace nad dokumentami potrzebnymi do rejestracji nowych placówek oświatowych. Komplet dokumentów wysłano do Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymując w dniu 22 lutego 2008 r. postanowienie na otwarcie Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej, a w dniu 3 marca Publicznego Katolickiego Gimnazjum z dniem 1 września 2008 r. W oparciu o pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Jan Dziubiński wydał w dniu 17 marca 2008 r. decyzje udzielając zezwolenia na funkcjonowanie Szkół. W międzyczasie w dniu 15 stycznia 2008 r. Organ Założycielski Szkół Katolickich w Tarnobrzegu, jakim jest Parafia pw. MBNP otrzymała lokalizację Szkoły na działce położonej przy ul. Jachowicza 4b w bezpośrednim sąsiedztwie Publicznego Gimnazjum nr 1. Podstawą budynku Szkoły miał być zdewastowany budynek po byłej szkole specjalnej, potocznie zwany „Zaklikówką”, o powierzchni 362 m2. Budynek ten był opuszczony przez ostatnie dwa lata i stanowił bazę spotkań tarnobrzeskiej łobuzerii. Zdewastowane pomieszczenia przez wandali oraz warunki atmosferyczne, stanowiły przysłowiowy obraz „nędzy i rozpaczy”. Natychmiast przystąpiono do prac związanych z zagospodarowaniem miejsca pod rozbudowę Szkoły. W pierwszej kolejności należało wybudować drogę dojazdową oraz parkingi. W bardzo krótkim czasie, bo zaledwie siedem miesięcy budynek szkoły był praktycznie gotowy na przyjęcie uczniów. Ogółem powierzchnia całkowita nowopowstałego budynku szkoły liczy 1 249 m2. Szkoła posiada 8 klas lekcyjnych, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinety dyrektora i pedagoga szkolnego, świetlicę i stołówkę. Na dzień 15 grudnia 2008 r. planuje się oddać kaplicę i aulę szkolną. Dzięki pomocy finansowej niemieckiej fundacji „RENOVABIS”, dokonano wyposażenia szkoły w meble. Jednak, pomimo olbrzymiego tempa budowy, pierwsze dwa tygodnie nowego roku szkolnego, uczniowie szkoły spędzili w gościnnych murach Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie. Do nowego budynku, uczniowie i nauczyciele weszli 15 września 2008 r. Wszyscy stwierdzają, że budynek szkolny jest uroczy, bardzo kameralny i funkcjonalny.

Gallery iconBudowa szkoły

Podręczniki

podre 590x300

Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017 
obowiązujący w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu 

 

W związku z kontynuacją rządowego programu, w roku szkolnym 2016/17 uczniowie klas I–V otrzymają bezpłatne podręczniki. Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie otrzymają bezpłatne, nowe zeszyty ćwiczeń.

podre 590x300

Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz.1024)

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana:

I. uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do :

klasy II-III i VI szkoły podstawowej

klasy III szkoły ponadgimnazjalnej tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceumogólnokształcącego lub technikum i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) tj.  kwoty 539 zł netto.

W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) m.in. ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność itp.) pomoc może być udzielona uczniom rozpoczynającym naukę w w/w klasach i pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe tj. 539 zł netto.

Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, pochodzących z rodzin, w których przekroczone jest kryterium dochodowe, nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów klas objętych programem.Decyzję o przyznaniu dofinansowania dla tej grupy uczniów podejmuje dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał.

Wysokość dofinansowania wynosi:

– do 225 zł dla kl. II i III szkoły podstawowej

– do 325 zł dla kl. VI szkoły podstawowej

– do 390 zł dla kl. III zasadniczej szkoły zawodowej

– do 445 zł dla kl. III liceum ogólnokształcącego i technikum.

II. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, uczęszczającym do szkół dla dzieci i młodzieży:

 • słabowidzącym
 • niesłyszącym
 • słabosłyszącym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Kwoty dofinansowania dla tej grupy uczniów są zróżnicowane, uzależnione od klasy i szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał oraz od tego,  czy uczeń korzysta z podręczników do kształcenia ogólnego, czy specjalnego lub materiałów edukacyjnych i kształtują się od 225 zł do 770 zł.

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) a także pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia).

Wniosek składa się  do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015 w terminie od 18 sierpnia 2014r. do 10 września 2014r.(Zarządzenie Nr 243/2014 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 6 sierpnia 2014r.)

Do wniosku należy dołączyć, w zależności od kryterium:

– zaświadczenie o wysokości dochodów (w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie)

lub

– zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego

lub

– uzasadnienie wniosku

lub

– kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) albo  pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników i materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2014 „Wyprawka szkolna”.

Szczegółowe informacje można uzyskać w szkołach na terenie Miasta Tarnobrzega.

Korzystanie z obiadów

     Każdy uczeń podczas pobytu w szkole i świetlicy ma możliwość zjedzenia obiadu. Stawka żywieniowa wynosi 5 zł. Rodzice uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej mogą wnioskować o dofinansowanie z funduszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Obiad jest wydawany na przerwie o godz. 11.30. nieobecność na obiedzie spowodowaną np. chorobą, należy zgłaszać na bieżąco (do godz. 8.30) w sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie 823 75 54. Zgłoszenia dokonane w późniejszych godzinach będą uwzględniane od następnego dnia, w ramach odpisu. 


Zasady zachowania się na stołówce szkolnej

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
2. Po spożyciu obiadu brudne opakowania należy odnieść na wyznaczone miejsce.
3. Z posiłków można korzystać wyłącznie w stołówce.
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
5. Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz obuwia w szatni, a plecaków przed stołówką.
6. Nad bezpieczeństwem uczniów korzystających ze stołówki czuwają dyżurujący nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.
7. Podczas pobytu w stołówce uczniowie powinni:
• poruszać się spokojnie,
• zachowywać się cicho (nie prowadzić głośnych rozmów, nie hałasować),
• zostawić po sobie porządek (odnieść talerz, zostawić czyste miejsce
na stoliku, wsunąć krzesło pod stolik).

O świetlicy

 Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin, który mówi o celach i zadaniach świetlicy, organizacji pracy świetlicy i pracownikach, zasadach prowadzenia dokumentacji, prawach i obowiązkach pracowników. 

Realizacja założeń dokumentowana jest w dziennikach zajęć świetlicowych, gdzie ujęte są także opracowane przez wychowawców tygodniowe tematy. Dane rodziców (opiekunów) zawarte są w kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy. 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i odpoczynku. Sala świetlicowa wyposażona jest w zabawki, gry, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć. Najczęściej stosowane formy pracy, lubiane przez dzieci to: malowanie farbami, wydzieranki, wycinanki, lepienie z plasteliny i z masy solnej, rysowanie kredkami. Prace dzieci prezentowane są w świetlicowej galerii, każdy może je oglądać i podziwiać. 

Nasze banery

katoliktbg b1

Pod każdym z banerów znajduje się kod, który wystarczy wkleić do strony internetowej.

 

katoliktbg b1

 

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b1.gif”align=”center”></a>

 

katoliktbg b2

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b2.gif”align=”center”></a>

 

katoliktbg b3

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b3.png”align=”center”></a>

 

katoliktbg b4

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b4.png”align=”center”></a>

 

katoliktbg b5

<a href=”http://www.katoliktbg.vel.pl”>
<img border=”1″ src=”http://www.katoliktbg.vel.pl/banery/katoliktbg_b5.png”align=”center”></a>

Hymn szkoły

Posłuchaj hymnu

{mp3}hymn{/mp3}

 

 

 

HYMN SZKÓŁ KATOLICKICH IM. JANA PAWŁA II W TARNOBRZEGU

Sł. Dorota Kozioł, Muz. Adam Bieniek

I.

Nie lękamy się trudności,
gór wysokich, ścieżek krętych,
bo Ty jesteś z nami co dzień,
Janie Pawle – Ojcze Święty.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka …
I choć łódka życia krucha,
chcemy dotrzeć nią do źródła,
by się w jego mądrość wsłuchać
i na głębię śmiało płynąć,
mocno w ręce ująć wiosła.
Z niebieskiego Twego okna,
Ojcze Święty, pobłogosław!

II.

Chcemy prawdę, jak Ty, kochać,
mieć w swych sercach nieba wiele
i z Jezusem iść pod rękę
jak z najlepszym przyjacielem.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka …

III.

Pokazałeś jak żyć pięknie.
Twoje słowa – nasz testament;
chcemy życiem go wypełniać
– dzisiaj, jutro, zawsze. Amen.

Refren:
Czas ucieka, wieczność czeka … 

Pedagog szkolny

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo. Projektem, który nieustannie się urzeczywistnia. Przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta” (J.P. II) 

Pedagog szkolny: 

Sylwia Chorzępa

REALIZUJE w szkole 

 • zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r

.

 • rozpoznaje indywidulne potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów

 

 • koordynuje udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb

 

 • organizuje i prowadzi różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

 • podejmuje działania wychowawcze i profilaktyczne wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli

DZIAŁA NA RZECZ UCZNIA I RODZINY

 • opiekuje się każdym uczniem i troszczy się o jego rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczno-moralny

 

 • zawsze wspiera ucznia i jego rodzinę

 

 • chętnie udziela pomocy uczniom i ich rodzicom w różnorakich problemach

 

 • pogłębia wiedzę rodziców z zakresu wychowania

 

 • służy pomocą nauczycielom i wychowawcom w pracy z dziećmi

PROWADZI

 • zajęcia dla zespołów klasowych szkoły podstawowej

 

 • konsultacje indywidualne oraz organizuje warsztaty dla rodziców

W PRACY KIERUJE SIĘ ZASADAMI

 • dyskretności

 

 • ufności

 

 • podmiotowego traktowania ucznia

Jeżeli Twoje dziecko ma kłopoty z nauką, koncentracją uwagi, uważasz, że źle się zachowuje, podejrzewasz, że ma problem, trudno Ci się z nim porozumiećZAPRASZAM– wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Można także do mnie napisać:
sylchorzepa@interia.pl 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. (J.P. II)

Grono pedagogiczne

 

Wykaz nauczycieli w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej

L.p. Imię i nazwisko Nauczany przedmiot
1. mgr Joanna Szmuc Dyrektor
2. mgr Sylwia Chorzępa pedagog
3. mgr Katarzyna Sałek nauczanie wczesnoszkolne
4. mgr Aneta Trościńska nauczanie wczesnoszkolne
5. mgr Karolina Skuza nauczanie wczesnoszkolne
6. mgr Wioletta Sałek nauczanie wczesnoszkolne/WDŻ/muzyka/j. angielski
7. mgr ks. Paweł Dobrowolski religia
8. mgr Agata Tarnawska j. polski
9. mgr Marzanna Łuczak j. polski
10. mgr Joanna Podwyszyńska j. angielski
11. mgr Monika Adamowicz j. angielski
11. mgr Karolina Fratyn j. niemiecki/j. angielski
12. dr Radosław Maziarz j. hiszpański
13. mgr Renata Kaczorowska – Wartoń muzyka
14. mgr Aneta Majka plastyka / technika
15. mgr Urszula Łyko historia/WOS/biblioteka szkolna
16. mgr Anna Szymańska przyroda/biologia/geografia
17. mgr Mirosław Sałek matematyka / informatyka
18. mgr Aneta Miracka fizyka
19. mgr Elżbieta Głowacka chemia
20. mgr Maria Markiel – Chartlińska w-f / basen
21. mgr Piotr Trela w-f / basen
22. mgr Barbara Trzpis – Wiącek nauczyciel wspomagający/opiekun świetlicy
23. mgr Anna Stec- Kubik nauczyciel wspomagający
24. mgr Monika Bieniek nauczyciel wspomagający
25. mgr Joanna Baran surdopedagog

 

Szkoła w mediach

Dołączmy do uczniów Chrystusa (4.01.2018)

W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej (2017.04.10)

Uroczystość upamiętniająca ofiary zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej (fotoreportaż) (12.04.2016)

IV Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Integracyjny „Strefa Aniołów” (04.10.2015 r.)IV Szkolny Festyn Ewangelizacyjno – Integracyjny „Strefa Aniołów” (04.10.2015 r.)

Rozstrzygnięto konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny szkół i przedszkoli (08.01.2015 r.)

VII Piesza Pielgrzymka Szkół Katolickich w Tarnobrzegu do Sulisławic (14.09.2014 r.)

Butelkowy wąż (9 czerwca 2014 r.) 

W Tarnobrzegu przyznano nagrody za świąteczne dekoracje (7 stycznia 2014 r.) 

Konferencja prasowa (30 grudnia 2013 r.) 

{youtube}WFtjPMe8ih4{/youtube}

Ulicami Tarnobrzega przejdzie Orszak Trzech Króli” ( 02 stycznia 2014 r.) 

Akademia z okazji Dnia Niepodległości – „W tym wszystkim wstaje Polska” ( 13 listopada 2013 r.) 

X Miejskie Konfrontacje z Baśnią i Legendą (7 marca 2013 r.) 

Bp Nitkiewicz: szkoła katolicka powinna formować uczniów w duchu Ewangelii i nauki Kościoła (27 lutego 2013 r.) 

„Uczyńcie ze swego życia coś wielkiego” – sztandar dla tarnobrzeskiego katolika (26 lutego 2013 r.) 

 Konkurs na najładniejszy wystrój świąteczny w kategorii obiekty użyteczności publicznej (4 stycznia 2013 r.) 

 II Orszak Trzech Króli (3 stycznia 2013 r.) 

{youtube}S76TTNkOhsk{/youtube}

Konferencja prasowa (3 stycznia 2013 r.) 

Piękne bożonarodzeniowe szopki mozna podziwiać w tarnobrzeskim katoliku (3 stycznia 2013 r.) 

Tarnobrzescy uczniowie dowiedzieli się o magicznej mocy bułki z masłem i pomidora (8 listopada 2012 r.) 

Najmłodsi uczyli się jak bardzo ważne jest śniadanie (9 listopada 2011 r.) 

Katolickie szkoły w Tarnobrzegu (22 stycznia 2008 r.)

Kontakt

 PUBLICZNA KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. św. Jana Pawła II

39 – 400 Tarnobrzeg, ul. Jachowicza 4 a

NIP: 867 216 89 74


Dyrektor:

mgr Joanna Szmuc

Telefon:(15)  823-75-54

p.o. Zastępcy Dyrektora:

mgr Mirosław Sałek

Telefon:(15)  822-13-29

e-mail:  katoliksp@tbg.net.pl

Adres e-mail szkoły:  katoliksp@tbg.net.pl


Sekretariat:  (15) 823-75-54  nr wewnętrzny  22

e-mail: sekretariat.katoliktbg@gmail.com


Pedagog szkolny:

mgr Sylwia Chorzępa

sylchorzepa@interia.pl


Webmaster:

mgr Mirosław Sałek

admin_katoliktbg@prokonto.pl


Spotkanie wigilijne

„Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi,
Wstańcie pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana.”

Tymi słowami 22 grudnia 2009 roku rozpoczęło się w naszej szkole spotkanie wigilijne. Małym aktorom należą się duże pochwały za pokonanie tremy, wczucie się w role, a przede wszystkim za umiejętność działania w zespole, dzięki czemu wspólnie stworzyły bardzo efektowne widowisko. Dziecięca interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne stroiki i dekoracje, a przede wszystkim wspólny opłatek i wzajemne życzenia, które zakończyły spotkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się Świąt, pełną ciepła, radości i bliskości.
22 grudnia 2009r., w przeddzień świątecznej przerwy od zajęć dydaktycznych, uczniowie kl. I „a”, I „b”, i II zaprezentowali przedstawienie jasełkowe. W klimacie świąt Bożego Narodzenia i blasku choinkowych świec powitali dyrekcję szkoły, zaproszonych gości w osobie księdza proboszcza. Obecni byli rodzice, nauczyciele, pozostali pracownicy szkoły oraz jej uczniowie. Piękny spektakl pt. „Witamy Pana Jezusa” pozwolił rozważyć tajemnice Bożego Narodzenia, skierować myśli i serca ku niebu, snując głębokie refleksje nad cudem świętej nocy. Program przygotowany został pod kierunkiem p. Wioletty Sałek, Elżbiety Trawińskiej i Joanny Szmuc.
Po przedstawieniu jasełkowym pan dyrektor wręczył każdemu dziecku dyplom za udział w konkursie Szopki Bożonarodzeniowej.

Andrzejki 2009

„Andrzejkowe mamy święto
Co się dzisiaj nam wywróży?
Mamy miskę pełną wody
Wosk w garnuszku i klucz duży.”
W naszej szkole nie brakuje okazji do spotkań między klasami i wspólnej zabawy. Jedną z takich okazji były Andrzejki. 26 listopada dzieci z klasy I i II spotkały się, aby poznać zwyczaje i tradycje andrzejkowe. W sali panował tajemniczy nastrój, spotkanie poświęcone staremu zwyczajowi ludowemu prowadziły wychowawczynie. Rozpoczęły je piosenką pt. „Czary mary”, a następnie opowiedziały legendę o andrzejkowych wróżbach:
„Dawno, dawno temu w przedostatni dzień listopada, wszystkie panny chciały dowiedzieć się o swoim losie. Tej nocy dziewczęta wróżyły z butów ustawionych jeden za drugim i z kości baranich rzucanych psom. Zwierzęta były bardzo pomocne we wróżeniu, w przepowiadaniu kolejności wychodzenia za mąż. Podsuwały więc panny smakołyki np. wpuszczonemu psu, a której smakołyk zjadł wcześniej, tej zamążpójście było pewne. Panny dawały upust swej pomysłowości w odczytywaniu znaków, losowały włożone pod poduszkę karteczki z imionami chłopców. We wróżeniu pomocne były ogień i woda. Dziewczęta puszczały na wodę świece. Jeżeli się spotkały to para zastanie skojarzona.”
Takie i inne wróżby przepowiadały przyszłość dawniej, nasze dzieci z radością włączyły się w kultywowanie dawnej tradycji.

Nauczycielki zaprosiły do wróżenia zaklęciem:
Hokus – pokus
Czary – mary..

Pierwszą przeprowadzoną wróżbą było „Co cię czeka w niedalekiej przyszłości?”, dzieci losowały karteczki z przepowiednią, a wróżki je odczytywały np. – czeka cię miła niespodzianka, – dostaniesz dużo prezentów od Mikołaja, – pojedziesz z rodzicami na zakupy, itp. Następnie dzieci dowiedziały się, jaki zawód będą wykonywały w przyszłości. Losowały karteczki z nazwą zawodu „policjant”, „nauczyciel”, „malarz” lub „marynarz”. Dzieciaki rzucały również czarodziejską kostką, a liczba wyrzuconych oczek wskazywała liczbę prezentów, które przyniesie Mikołaj. Wróżby przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce dyskotekowej. Na zakończenie spotkania andrzejkowego dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek.