Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Prawa i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I-VIII oraz pracownicy szkoły.
 2. Zbiory udostępniane są od 1 września do końca maja.
 3. Książki należy zwrócić do biblioteki najpóźniej na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego (obowiązuje zarówno uczniów jak i nauczycieli).
 4. Nauczyciele i uczniowie odchodzący z naszej szkoły zobowiązani są do zwrotu wypożyczonych książek.
 5. W przypadkach uzasadnionych wypożyczalnia może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza.

Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można książek wypożyczonych w bibliotece oddawać samowolnie drugiej osobie.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie:
  • w klasie I – jedną książkę,
  • w klasie II – dwie książki,
  • w klasach III-VIII – trzy książki.
 4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki. Prośby o rezerwację uwzględnia się w kolejności zgłoszenia.
 5. Jeżeli czytelnik nie zgłosi się po zarezerwowaną książkę w oznaczonym terminie, nauczyciel bibliotekarz może wypożyczyć innemu czytelnikowi.

Poszanowanie książek

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zgubienie książek.
 2. Jeżeli odkupienie książki o tym samym tytule nie jest możliwe, czytelnik powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.