Procedury w związku z wystąpieniem COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu  w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 

 

 

1. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PKSP w związku z wystąpieniem COVID-19
2.Procedura organizacji pracy w Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego
3. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurami
4. Wywiad z rodzicami
5.Kwestionariusz wywiadu z Rodzicem
6.Oświadczenie o podjęciu pracy
7. Zgoda rodzica na mierzenie temperatury
8. Zgoda rodzica na zajęcia rewalidacyjne i konsultacje