Projekt edukacyjny pt. „Jak smakuje i pachnie Soplicowo?”

           W piątek 26 listopada, w rocznicę śmierci Adama Mickiewicza, odbyła się prezentacja projektu pt. „Jak smakuje i pachnie Soplicowo”. Został on zrealizowany przez uczniów klasy VII w związku z omawianiem epopei narodowej. W prezentacji uczestniczyli również: Dyrektor Szkoły p. Joanna Szmuc, wychowawca klasy p. Karolina Fratyn oraz nauczyciel wspomagający p. Barbara Trzpis-Wiącek.

Celem projektu było motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, propagowanie czytelnictwa, kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z różnych źródeł, uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody, a także rozwijanie zainteresowań oraz zachęcanie uczniów do twórczego spędzania wolnego czasu i do współzawodnictwa. Uczniowie zebrali informacje na temat ubrań, przedmiotów, zapachów, kolorów, muzyki, potraw w „Panu Tadeuszu”. Podczas szkolnej sesji naukowej zaprezentowali wybrane tematy, plakaty, opowiadanie, list, opis przedmiotu oraz fragment książki kucharskiej. Dopełnieniem był stół z potrawami, które można było spożywać w XIX w. np. bigos, chleb czy rosół.

Była to bardzo ciekawa lekcja, która pokazała inne oblicze trudnej i wielokrotnie niezrozumiałej dla uczniów lektury. Uczestnicy projektu mieli okazję zaprezentować drzemiące zdolności literackie, plastyczne i organizacyjne. Przekonali się, że obcowanie z wielką literaturą nie musi być nudne.

Koordynator projektu:

Marzanna Łuczak

Szkolny konkurs na „Lampion adwentowy”

Regulamin Szkolnego Konkursu na „Lampion adwentowy”

 1. Organizatorem konkursu jest Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa
 2. Tematyką konkursu jest wykonanie najpiękniejszego lampionu adwentowego w formie przestrzennej.
 3. Celem konkursu jest:
 • uwrażliwienie na duchowe aspekty życia chrześcijańskiego;
 • poznanie i kultywowanie polskiej tradycji;
 • rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
 • pobudzenie twórczej wyobraźni;
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie;
 • dostrzeganie piękna otoczenia.

W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i sztuczne (papier, folia, drewno, metal, i itp.) Ważne, żeby lampion świecił sztucznym światłem ( można skorzystać z pomocy osoby dorosłej, nie stosujemy świeczek).

 1. Konkurs trwa od 29.11.2017 do 10.12.2021.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I-VII. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
 • klasy I-III
 • szkoła podstawowa- klasy IV-VII
 1. Prace należy składać u wychowawców do dnia 10.12.2021 r.
 2. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników lampiony adwentowe. Wielkość lampionu dowolna.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę wykonaną indywidualnie.
 4. Kryteria oceny:
 • zgodność prac z tematem;
 • jakość i estetyka wykonania;
 • indywidualne podejście do tematu;
 • pomysłowość, oryginalność pomysłu;
 • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka wykonania;
 • samodzielność wykonania w przypadku klas VI-VIII;
 • umiejętne zastosowanie wybranej techniki.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.12.2021 r. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie.
 2. Organizator przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

ADWENT 2021

Zbliża się Adwent, czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Jest to szczególny okres w roku liturgicznym, którego nieodłącznym elementem jest nabożeństwo ku czci NMP, zwane potocznie Roratami. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie z nagrodami na najpiękniejszy lampion adwentowy.

Piękną polską tradycją jest odprawianie przed świtem każdego dnia Adwentu Mszy świętej zwanej „Roratami”. Nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony śpiewanej na wejście „Rorate coeli de super” — „Spuście rosę niebiosa”. „Roraty” to Msza święta odprawiana ku czci Najświętszej Maryi Panny w okresie Adwentu. W Polsce najstarsze wzmianki o „Roratach” sięgają XIII wieku. Zwyczaj ten przyniosła do Polski prawdopodobnie błogosławiona Kinga z Węgier. Największą popularność i szczyt rozwoju „Roraty” osiągają w XVI wieku. Codziennego udziału w tej Mszy św. przestrzegali królowie Zygmunt Stary, Zygmunt August, królowa Bona, Anna Jagielonka i Marysieńka Sobieska. Natomiast Zygmunt I Stary i Anna, jego córka starali się o to, aby w kaplicy królewskiej na Wawelu „Roraty” odprawiane były nie tylko w czasie Adwentu, ale przez cały rok raz na tydzień. Na ten cel przeznaczyli pewne fundusze i w 1545 roku utworzono specjalne Bractwo Rorantystów, którego zadaniem było odprawianie i śpiewanie Mszy świętej roratniej.

Z odprawianiem Mszy świętej roratniej wiąże się zapalanie dodatkowej świecy, tak zwanej „roratki”. W dawniejszych czasach przed rozpoczęciem Mszy świętej, podchodził do ołtarza król, niosąc pięknie ozdobioną świecę i stawiał ją na najwyższym lichtarzu na środku ołtarza. Podobne świece, lecz już nie ozdobione, przynosili do ołtarza prymas, senator, ziemianin, rycerz, mieszczanin, chłop — przedstawiciele ówczesnych stanów i każdy składając świecę mówił: „Gotów jestem na sąd Boży”. Różne są znaczenia zapalania tej świecy. Ponieważ jednak jest to Msza święta ku czci Maryi, najodpowiedniejszym tłumaczeniem wydaje się to, które widzi w tej świecy symbol Maryi, która w noc betlejemską poda swoimi rękami najdoskonalsze światło — Chrystusa swego Syna. Dlatego świeca ta jest specjalnie dekorowana, aby wyróżniała się od pozostałych świec umieszczanych na ołtarzu.

Formularz mszalny posiada pewne związki ze świętem Zwiastowania, które obchodzono w Adwencie w dniu 8 grudnia. Teksty mówią o Maryi jako Matce Chrystusa. Ona za zwiastowaniem anielskim przyjęła do swojego łona Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego ufni w Jej macierzyńskie wstawiennictwo prosimy o dar Ducha Świętego, którym Ona została napełniona w dniu Zwiastowania. Poza tym oddawanie z wiarą czci Rodzicielce Syna Bożego ma przynieść nam zbawienie. Źródłem tegoż zbawienia jest Jezus Chrystus, który stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało Maryi jako Matki.

Sukces wokalny Weroniki Nowak!

Za nami X Międzyszkolny Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej (online), którego organizatorem był Zespół Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu. Naszą szkołę w kategorii szkoła podstawowa dumnie reprezentowali: Laura Charchut, Weronika Nowak, Anna Szozda, Krystian Nowak oraz zespół wokalny w składzie Antoni Urbaniak, Dawid Wiącek, Laura Charchut, Maria Wójcik, Nel Wójcik.

Miło nam ogłosić, że jury przyznało wyróżnienie Weronice Nowak, uczennicy klasy VIII, która z pasją wykonała piosenkę pt. Psalm stojących w kolejce z repertuaru Krystyny Prońko. W chórku pięknie partnerował jej brat, Krystian Nowak.

Serdecznie gratulujemy!

UCZNIOWIE KATOLIKA LAUREATAMI KONKURSU LITERACKIEGO

 

22 listopada w Sali kameralnej TDK ogłoszono wyniki Konkursu Literackiego zorganizowanego w ramach II Festiwalu Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Spotkanie  rozpoczęło odczytanie zwycięskich utworów  napisanych przez uczniów z tarnobrzeskich i okolicznych szkół. Następnie Pani Agnieszka Mroczka-Miś z Tarnobrzeskiego Domu Kultury odczytała werdykt komisji.

Decyzją komisji konkursowej zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych został Piotr Dzierzkowski z Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej za pracę pod tytułem “Pokora”. Kolejne nagrody trafiły w ręce Wiktorii Kuraś za pracę pt. “Puszek z lasu” i Amelii Kasprowicz za bajkę pt. “Błękitny Ptaszek”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun merytoryczny

Marzanna Łuczak

Szkolny zespół wokalno – teatralny doceniony nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego!

Miło nam poinformować, że Zespół wokalno – teatralny działający przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 4 000 złotych. Wyróżnienie zostało przyznane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach realizacji Programu wspierania młodzieży uzdolnionej pod hasłem „Nie zagubić talentu”, którego celem jest rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół województwa podkarpackiego.

Zespół wokalno-teatralny działający przy Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu jest młodą formułą. Członkami są uczestnicy zajęć wokalnych i teatralnych, realizowanych w szkole od trzech lat. Ideą utworzenia zespołu jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży oraz pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju, wspieranie wychowania religijnego i patriotycznego młodego pokolenia. W szkole realizujemy szereg ambitnych projektów artystycznych w postaci koncertów tematycznych oraz akademii w ciekawej formule wokalno-teatralnej. Ponadto członkowie zespołu indywidualnie biorą udział w wielu konkursach recytatorskich oraz wokalnych, zajmując czołowe miejsca. Dla naszych uczniów udział w zajęciach to często początek pasji. Taki rozwój cieszy.

Komisja doceniła aktywność twórczą i ekspresję artystyczną uczniów oraz ich wspaniałe osiągnięcia.

Nagroda zostanie przeznaczona na potrzeby zespołu.

Gratulujemy i życzymy naszym uzdolnionym uczniom

dalszych sukcesów na polu artystycznym!

 

Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów z klas IV-VIII na zajęcia teatralne (czwartek od 14.35 do 15.20) oraz wokalne (piątek od 14.35 do 15.20).

Uczestnicy oraz opiekun p. Monika Bieniek.

 

Wyniki konkursu plastyczno-literackiego z okazji beatyfikacji sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Z okazji beatyfikacji sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Biblioteka Szkolna ogłosiła konkurs plastyczno-literacki. Jego celem było inspirowanie uczniów do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Kardynała oraz rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodego pokolenia. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu albumu o Kardynale Stefanie Wyszyńskim.

Zwyciężczynią okazała się Wiktoria Kuraś, uczennica klasy VII. 

Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy:

Marzanna Łuczak

Katarzyna Sałek

Prezentacja