Finansiaki – „Czego chcę, czego potrzebuję”

Kto by nie chciał nowej zabawki? Ale czy jest ona równie potrzebna, jak nowe buty? Dziś na zajęciach zastanawialiśmy się i próbowaliśmy odpowiedzieć na tak istotne pytania. Każdy z nas ma zachcianki oraz ważne potrzeby. Nie możemy jednak kupić ani mieć wszystkiego, na co mamy ochotę. Każdy z nas podejmuje decyzje, co sobie kupić. Za pieniądze w naszym budżecie domowym możemy kupować różne rzeczy na przykład jedzenie, ubrania, zabawki.

Podczas zajęć, gdy podejmowaliśmy decyzję, co kupić, zastanawialiśmy się czy nasz przyszły zakup jest nam rzeczywiście potrzebny, czy może jest on tylko zachcianką. Do głównych celów naszych poniedziałkowych zajęć należało:

  • nauka odróżniania rzeczy potrzebnych od zachcianek;
  • nauka planowania wydatków;
  • rozwijanie umiejętności rozumowania i wnioskowania;
  • rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

Wspólnie z uczniami ustaliliśmy, że ważne żebyśmy pieniądze wydawali przede wszystkim na rzeczy potrzebne, a jeśli coś nam zostanie lub zaoszczędzimy, dopiero wtedy możemy te środki przeznaczyć na zachcianki. Zawsze też możemy podpowiedzieć naszym bliskim, że chętnie dostaniemy zachciankę na urodziny czy od Mikołaja.

Koncert muzyczny Łódzkiego Biura Koncertowego „Virtuoz”

17 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Łódzkie Biuro Koncertowe „Wirtuoz”. Celem koncertu było zapoznanie z historią muzyki. Koncert o charakterze edukacyjnym wzbogacony był fachową prelekcją, przeplatany quizami z upominkami, które pobudziły słuchających do aktywnego uczestnictwa. Uczniowie poznali popularne i mniej znane instrumenty muzyczne. Wysłuchali wspaniałych melodii ze znanych i lubianych bajek oraz filmów. Sami uczniowie również próbowali grać na wybranych instrumentach. To spotkanie z muzyką wzbudziło wiele radości i pozytywnych emocji.

„Komunikacja bez przemocy” – lekcja zasad właściwego porozumiewania się.

Dnia 16 marca 2023r. odwiedził nas Teatr Edukacyjny ze spektaklem pt. „Komunikacja bez przemocy” celem,  którego było ukazanie „komunikacji” i jej przydatności poczynając od interwencji w sytuacjach konfliktowych a kończąc na profilaktyce przeciwdziałaniu przemocy. Aktorzy we współpracy z uczniami przedstawili zachowania komunikacyjne umożliwiające poradzenie sobie z sytuacją zaistniałego konfliktu.

Temat komunikacji bez przemocy został wyjaśniony najmłodszym widzom (klasy 1-4) poprzez „podróż w czasie”. Ma ona na celu zestawienie dwóch zupełnie różnych sposobów komunikacji, tj. tych z czasów przeszłych, w których porozumiewano się bez telefonów komórkowych czy Internetu, oraz współczesnych, przesączonych coraz nowszymi technologiami. Istotne było przekazanie uczniom jak ważna i wyjątkowa jest bezpośrednia rozmowa z drugim człowiekiem, wolna od wulgaryzmów, przemocy, oceniania czy pozbawiona empatii.

Nieco starszych widzów (klasy 5-8) teatr zabrał w „podróż po świecie” wiodącą szlakami różnych form porozumienia. Poprzez przedstawiane scenki zaprezentowano uczniom, jak ważne jest to, co przekazujemy drugiej osobie, ale również w jaki sposób to robimy. Wspólne spotkanie edukacyjne miało na celu uświadomienie dzieciom jak ważna, w dzisiejszych czasach, jest umiejętność komunikacji interpersonalnej, gdziekolwiek jesteśmy i z kimkolwiek rozmawiamy. Istotne jest także zwrócenie uwagi uczniów na problem przemocy słownej.

Podpisanie porozumienia o współpracy z Państwową Uczelnią Zawodową im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Dnia 15 marca 2023 r. odbyło się spotkanie Pani mgr Joanny Szmuc – dyrektora Szkół Katolickich w Tarnobrzegu z Panią dr hab. Anną Szylar, prof. ucz. – rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, podczas którego doszło do podpisania porozumienia o współpracy.