Bezpieczny powrót do szkoły!

     Szanowni Rodzice i Uczniowie

Informujemy, że od dnia 18 stycznia (poniedziałek) do 31 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III wracają do szkoły.

Zajęcia stacjonarne dla klas I-III będą odbywały się zgodnie z nowym planem lekcji (pobierz).

Proszę Państwa o punktualne przyprowadzanie i odbieranie uczniów ze szkoły oraz przestrzeganie zasad wchodzenia do budynku.

Przypominam o konieczności zapewnienia dzieciom przez rodziców indywidualnych osłon nosa i ust (maseczki) do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Zajęcia dla klas IV-VIII nadal będą prowadzone w formie zdalnej zgodnie z obowiązującym planem lekcji (pobierz).

Świetlica szkolna czynna 6.30-16.30.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych!!!

Plan lekcji od 18.01.2021

Procedury w związku z wystąpieniem COVID-19

Druki do pobrania ze strony http://www.katoliksp.tbg.net.pl/covid-19/

Wywiad z Rodzicami
Kwestionariusz wywiadu z Rodzicem

Procedury w związku z wystąpieniem COVID-19

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych

 

Szanowni Państwo,

od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.

 1. Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych – wersja pdf
 2. Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych – wersja word

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie epidemii

Specjaliści szkolni udzielają pomocy uczniom i rodzicom, którzy mają potrzebę skorzystania ze wsparcia psychologicznego i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Kontakt poprzez dziennik elektroniczny, platformę Teams oraz konsultacje z psychologiem (także telefoniczne) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 W okresie ferii zimowych można także korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno – pedagogiczne, które działają zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS – CoV – 2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Poradnia pp w Tarnobrzegu:

 http://www.poradnia.tarnobrzeg.pl

Telefon –  15 847 94 10, kom. 531 709 307

e-mail: poradnia@oswiata.tarnobrzeg.pl

Bezpłatna infolinia 800 080 222

Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice mogą uzyskać wsparcie, dzwoniąc na bezpłatną, całodobową infolinię 800 080 222. Pod tym numerem dyżurują specjaliści, którzy udzielają pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Uczniowie KATOLIKA – kreatywni, wrażliwi, spontaniczni, utalentowani plastycznie…

Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny Gwiazdka 2020 XIX Edycja  rozstrzygnięty!

 

Konkurs organizowany był tuż przed Świętami Bożego Narodzenia przez Tarnobrzeski Dom Kultury. Chętnie wzięli udział w nim młodsi uczniowie naszej szkoły. W swoich pracach wykazali się zaangażowaniem, pomysłowością, kreatywnością oraz zmysłem artystycznym.

Z podziwem informujemy o osiągnięciach naszych uczniów:

NAGRODY

 • I kategoria wiekowa: klasy I-III szkół podstawowych

 Ida Wójcik kl.2

 • II kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkół podstawowych

Maria Wójcik kl.5

WYRÓŻNIENIA

I kategoria wiekowa: klasy I-III szkół podstawowych

Izabella Boroń                  kl.1
Wiktoria Czerwińska       kl.1

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie!

Czytaj więcej …

Uczniowie Katolika nagodzeni w miejskim konkursie!

Za nami miejski konkurs kolęd i pastorałek „Anielskie Kolędowanie” pod honorowym patronatem prezydenta miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka. Tegoroczna edycja, z wiadomych względów, odbywała się on-line. Paniom Monice Bieniek, Annie Stec –Kubik oraz Anecie Trościńskiej udało się zachęcić grupę wokalnie utalentowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Próby odbywały się na platformie Teams, natomiast same nagrania już w szkole pod czujnym okiem naszego akustyka księdza Pawła Dobrowolskiego. Z kamerą zajrzał wicedyrektor pan Mirosław Sałek. Przy okazji warto nadmienić o dwóch sprawach. Dzięki finansowej nagrodzie, którą otrzymaliśmy w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej z siedzibą w Gdańsku, zostały zakupione profesjonalne mikrofony. Natomiast dzięki decyzji dyrektora naszej szkoły – pani Joanny Szmuc – zostały zakupione wspaniałe głośniki i niezbędne muzyczne akcesoria. Słowem mamy kompletne nagłośnienie!!!

Czytaj więcej …

Kolejna szczytna akcja SU i Wolontariatu szkolnego

Jest w ciągu roku taki czas, na który czeka się z niecierpliwością. Czas pełen spokoju, ciepła i radości, kiedy gasną wszelkie spory, zapominane są urazy, a miłość i wsparcie ze strony bliskich są rozwiązaniem wszystkich problemów. To również czas przemyśleń, wspomnień oraz spotkań z bliskimi i rodziną. Tak właśnie określa się wyjątkowy czas – czas świąt Bożego Narodzenia.
To świąteczny czas dla wszystkich – również dla osób chorych, samotnych czy starszych. Nie zapominajmy o nich!

My pamiętamy i dlatego postanowiliśmy umilić Im przeżywanie Narodzin Jezusa. Piękne kartki oraz życzenia Bożonarodzeniowe otrzymali podopieczni hospicjum przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie, wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Rodzinny Dom Dziecka w Tarnobrzegu, podopieczni Domu Dziennego Pobytu w Tarnobrzegu oraz pacjenci Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu przebywający
na oddziale wewnętrznym i dziecięcym.

Samorząd Uczniowski & Wolontariat

Zmiany na E8 w 2021 r.

W PRZYPADKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY:
 1. z języka polskiego – z listy lektur obowiązkowych wykreślono Tędy i owędy Melchiora Wańkowicza,
 2. z matematyki – ograniczono wymagania dotyczące działań na pierwiastkach oraz stereometrii (brył przestrzennych),
 3. z języka angielskiego – z listy środków gramatycznych wykreślono czas past perfect oraz mowę zależną;
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W 2021 R.
JĘZYK POLSKI
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Czas trwania: 120 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym:
  część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50 proc. zadań otwartych),
  część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
MATEMATYKA
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Czas trwania: 100 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).
JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY
 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.