O bibliotece

„Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”
chińskie przysłowie

Zbiory biblioteki służą uczniom i nauczycielom naszej szkoły, również rodzice mogą korzystać z naszego księgozbioru. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczać książki. Wypożyczać to znaczy zabrać do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki.
Oprócz lektur i książek przydatnych w nauce szkolnej, posiadamy również zbiorki wierszy, bajki i baśnie dla najmłodszych oraz beletrystyka dla starszych uczniów, książki historyczne i religijne. Znajdują się tu również zbiory z których korzystamy na terenie szkoły – encyklopedie, słowniki, informatory, atlasy, multimedia.

Główne cele pracy biblioteki to:

1. Realizacja potrzeb czytelniczych i rozwijanie zainteresowań uczniów;
2. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli;
3. Udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
4. Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
5. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się ;
6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *