Nasza szkoła laureatem IV edycji programu Złote Szkoły NBP

Mamy to!!!

Z wielką radością informujemy, że nasza szkoła zdobyła tytuł laureata „Złotej Szkoły NBP” potwierdzony certyfikatem Narodowego Banku Polskiego, a także znalazła się w gronie szkół, które najlepiej wykonały trzy zadania IV edycji programu i otrzymują nagrodę pieniężną.

O prestiżowy tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegały się szkoły, które zdobyły najwyższą punktację za zrealizowane zadania oraz są liderami w upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej.

Tematem przewodnim IV edycji Ogólnopolskiego Programu Złote Szkoły NBP był „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”.

Przygotowanie do realizacji projektu wymagało od naszych ambasadorów  nie tylko kreatywności, ale także solidnej dawki wiedzy. Zadania, które były do wykonania:

  1. Lekcje z ekonomią. Zadanie polegało na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „ Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” W realizację tego zadania włączyli się ambasadorzy i wielu nauczycieli naszej szkoły powstały bardzo ciekawe interdyscyplinarne lekcje języka polskiego, historii, matematyki, chemii a także lekcje godzin wychowawczych.
  2. Warsztat uczniowski. Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczniów, które będą popularyzowały temat programu. Ambasadorzy przeprowadzili warsztaty dla klasy 1.
  3. Debatę szkolną. Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Czy płatności elektroniczne powinny wyprzeć gotówkę”. W debacie brały udział dwie drużyny: drużyna I, zwolnicy tradycyjnego pieniądza, oraz drużyna II to przeciwnicy tradycyjnych pieniędzy, stojący na stanowisku, że pieniądz przyszłości powinien mieć formę bezgotówkową. W debacie brała udział pani dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie klas 6, 7 i 8.

Uczestnicy zgodnie przyznali, że zadania, które realizowali wiele ich nauczyły. Zdobyli cenną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów.

 

Gratulujemy Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w skład, której wchodzili uczniowie: Emilia Wiącek, Zuzanna Chorzępa, Szymon Hoszko, Adam Dzierzkowski, Olga Jędral, Karol Szozda, Stefan Krakowiak, Jeremiasz Galek, Julia Palińska, Kamila Krzemień oraz nauczycielom opiekunom pani Agnieszcze Wójcik, pani Agnieszce Kosior i panu Mirosławowi Sałek.

O Programie:

O programie – Złote Szkoły NBP

Lista Laureatów:

Laureaci – Złote Szkoły NBP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *