Koncepcja promocji zdrowia

Promocja zdrowia, to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem i jego poprawę. Działamy w myśl hasła:

Nasze zdrowie w naszych rękach

W naszej codziennej działalności dążymy do poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności szkolnej poprzez zmianę zachowań zdrowotnych oraz tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego. Uczymy jak zdrowiej i lepiej żyć poprzez edukację zdrowotną, rozwój osobisty, społeczny i zawodowy. Zachęcamy innych w swym otoczeniu, zwłaszcza rodziców do działań w zakresie promocji zdrowia.

Koncepcja promocji zdrowia

Dobre zdrowie sprzyja lepszej jakości życia, sprawnemu funkcjonowaniu, twórczemu działaniu i satysfakcji z życia. Zdrowie ma wiele wymiarów: fizyczny, psychiczny, społeczny, duchowy i zależy od wielu czynników środowiskowych, na które sami możemy mieć wpływ.

Promocja zdrowia jest procesem zmian poprzez:

 • działania indywidualne podejmowane przez nas samych w celu wprowadzania sprzyjających zdrowiu zmian w naszym stylu życia, oraz
 • działań zbiorowych wspólnych dla tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu
  i dobremu samopoczuciu zarówno fizycznego i społecznego.

Definicja szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, ƒ
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

Standardy szkoły promującej zdrowie

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy
  z rodzicami.

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji szkoły promującej zdrowie są założenia promocji zdrowia, warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo i zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”. W szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników i uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) oraz współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

Opracowanie: W. Sałek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *