Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Katoliku

1 września społeczność Publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego przywitała nowy rok szkolny. W uroczystej Mszy Świętej, w kościele pw. MBNP na Serbinowie, udział wzięli Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele oraz Dyrektorzy Szkół. Mszy Świętej przewodniczył oraz homilię wygłosił opiekun duchowy ks. Prałat dr Jan Biedroń. Przy ołtarzu Pańskim posługę sprawował również nowy wikariusz, ks. Michał Zelik, który dołącza do naszej szkolnej społeczności jako katecheta. Serdecznie witamy!

U progu nowego roku szkolnego ks. Prałat prosił o dar Bożego Błogosławieństwa, o światło Ducha Świętego, o zdrowie oraz wstawiennictwo Patrona naszych szkół, św. Jana Pawła II, zawierzając całą społeczność szkolną oraz nasze rodziny. Opiekun duchowy upraszał łaski oraz orędownictwa św. Jana Pawła II, szczególnie teraz, w tym trudnym czasie pandemii. Bowiem nasz Patron wspierał nas również wtedy, kiedy było trudniej, kiedy uczyliśmy się i pracowaliśmy zdalnie. Ten trudny czas żądał od nas pewnej odwagi, przekraczania schematów – to bardzo istotne, aby nie tylko nie zatracić, ale wręcz pielęgnować więzi międzyludzkie. To również jedno z bardzo ważnych zadań, jakie stoi u progu rozpoczęcia nowego roku. Zwłaszcza, że Szkoły Katolickie to miejsca, gdzie wychowujemy dzieci i młodzież w duchu wartości katolickich. A to synonim jedności i wspólnoty. Zbieramy tego owoce: nasi uczniowie osiągają sukcesy, zajmując czołowe miejsca w wielu konkursach.

Ks. Prałat zwrócił się do uczniów, aby dobrze wykorzystali czas na naukę, aby zwrócili uwagę na wartości duchowe, którymi powinni się kierować nie tylko w szkole, ale również w domu, w całym swoim działaniu i postepowaniu – przywołując postać św. Jana Pawła II jako wzór postawy do naśladowania. Innym zadaniem uczniów jest praca, czyli nauka, a wraz z nią dbałość o kulturę słowa, bo ona jest wyznacznikiem szlachetności życia. Jako piękny wzór i autorytet moralny przywołany został Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia – Sługa Boży, który wskazywał na obecność Pana Boga w swoim życiu. Również Siostra Maria Czacka, to postać, która poświęciła swoje życie, by pomagać innym. Oboje już wkrótce staną na piedestale Świętych.

To bardzo istotne, aby wymagać od siebie, aby być wiarygodnym, aby swoim życiem potwierdzać głoszoną naukę.

Zwieńczeniem Mszy Świętej było dokonanie przez dyrektora, panią Joannę Szmuc, Aktu Zawierzenia Szkół Katolickich Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Pannie, prosząc o orędownictwo.

Z Bożą Opieką łatwiej rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *