15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II

  15 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, Polska zatrzymała się na moment.

Dokładnie o 21.37 w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia,  Stolica Apostolska wydała komunikat: Ojciec Święty powrócił do domu Ojca.
Dziś przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.

Zachęcam Całą społeczność Szkół Katolickich, aby w rocznicę śmierci św. Jana Pawła II w sposób szczególny złączyć się w modlitwie przez wstawiennictwo papieża w intencji świata, Kościoła, w intencji wszystkich ludzi, którzy zmarli na koronawirusa oraz w intencji wszystkich ludzi, którzy są zarażeni i przebywają w kwarantannie oraz tych, którzy pomagają w każdy możliwy sposób przeżyć ten czas.
W ten smutny, trudny, pełen wyzwań czas, proszę Was by modlić się poprzez wstawiennictwo św. Jana Pawła II do Pana Boga, by nas ogarnął płaszczem swojego miłosierdzia i miłości.

We wspólnej modlitwie połączmy się razem o godzinie 21.37, zapalmy w oknach świece i wołajmy do św. Jana Pawła II – patrona naszych szkół: „Janie Pawle II wstawiaj się za nami”!

„W tych dniach próby wzywajmy Najwyższego Boga”. Włączmy się w modlitwę o którą prosił papież Franciszek.

W ubiegłą niedzielę 22 marca br. Ojciec Święty Franciszek, odnosząc się do przeżywanych obecnie przez wszystkich dni „próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią”, zachęcił wszystkich chrześcijan, aby w środę 25 marca br., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, o godz. 12.00 odmówili modlitwę „Ojcze nasz”.

Zachęcamy do włączenia się w środę 25 marca o godz. 12.00 w modlitwę Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Nauczanie zdalne

Od 25.03.2020r. rozpoczynają się obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, realizowane zdalnie za pomocą e-dziennika oraz dodatkowych narzędzi komunikacji wybranych przez nauczyciela (poczta elektroniczna, komunikatory). Uczniowie/rodzice zobowiązani są do systematycznego odbierania wiadomości w e-dzienniku oraz wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli, za które wystawiane będą oceny.